Píšete nám

Tištěné noviny 22/2011 | 1. 12. 2011 | Nezařazené

Uživatelé nízkoprahového zařízení, které Oblastní charita Rumburk provozuje dvakrát ročně, uklízí místní park. Díky dobré spolupráci firmy UNILES a.s. a Oblastní charity Rumburk se podařilo zapojit uživatele sociální služby do prací, které pečují o prostředí ve městě. Dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, pomáhají děti z klubu uklízet rumburský Park Přátelství, který má rozlohu větší než 6000 m2. Touto činností pomáhají nejen pečovat o místa, kde často tráví svůj volný čas, ale také získají finanční prostředky do rozpočtu charity. Motivací jim je věcná výhra pro nejlepšího „hrabače“.

Martina Škodová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/12/01/pisete-nam-69/