Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Podporujeme rodiny s dětmi

Příspěvková organizace Kostka Krásná Lípa otevřela novou sociální službu pro rodiny s dětmi. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je služba terénní v domácnostech nebo ambulantní v komunitním centru a je poskytována rodině s dětmi v krizové situaci, kterou rodiče nedokáží řešit. Tato krizová situace pak může mít vliv i na vývoj dítěte. Službu zajišťují dvě sociální pracovnice, které úzce spolupracují s Odborem sociálních věcí a péče o dítě (OSPOD) v Rumburku a se základními školami.

Rodiny podporují při řešení nepříznivé sociální situace, vyřizování úředních záležitostí, motivují rodiče i děti k dalšímu vzdělávání a následně pomáhají při vyhledávání pracovního místa. Dále zprostředkují kontakt školy a rodičů, pomáhají rodičům při výchově dětí a dětem s domácí přípravou do školy.

Cílem práce je zvyšovat kompetence rodičů, zlepšovat šance dětí na úspěch ve škole i v dalším životě. Provoz sociální služby je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dagmar Hadravová

Tisk Tisk | E-mail E-mail