Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská farní charita má radost z dárku

Člověk by se podivil, jaké zvláštnosti mu můžou přinést radost. Někdy jsou to maličkosti, někdy dary nevšedního charakteru – např. pytle štuku nebo omítací malty.

V naší Farní charitě Rumburk dlouhodobě usilujeme o zvelebení prostor, ve kterých poskytujeme služby. Bojujeme s profukujícími okny, vlhkými zdmi, obřími dřevomorkami a plísněmi. Snažíme se udržet a zvelebit prostředí tak, abychom se my i naši klienti cítili dobře.

Rekonstrukční práce jsou náročné, většinu z nich vykonáváme svépomocí, protože máme omezené zdroje. Nedostává se nám prostředků na zajištění materiálu. A právě proto nás moc těší, že můžeme někomu poděkovat za to, že není lhostejný a pomůže, a to i nevšedním způsobem, když daruje stavební materiál. Touto písemnou formou chceme vzdát díky panu Kirchnerovi ze Šluknova, který nás v našem úsilí již opakovaně podpořil a který nám ochotně a bezvýhradně poskytnul stavební materiál již při rekonstrukci keramické dílny Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Žijeme spolu“. V současné době svou pomoc zopakoval. V Oblastní charitě Rumburk jsme se pustili původně do malování dvou místností, které budou sloužit personálu charity. Při úpravách se však objevily problémy s plísní zabydlenou v dřevě-ném obkladu a zdivu stěn, čímž se práce zkomplikovaly. Jeho gesto bylo upřímné vyjádření sounáležitosti s těmi, kdo ve společnosti bojují s nepřízní osudu a také vyjádření důvěry v naší práci, za což mu upřímně děkujeme.

Petra Lušňáková

Tisk Tisk | E-mail E-mail