Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská radnice neodpočívá, modernizuje se

Rumburk • Od 1. ledna 2012 se budou vydávat nové elektronické občanské průkazy, takzvané e-OP. Pro rumburskou radnici to znamená při-způsobit se tomu organizačně i tech-nicky. A přípravy modernizace úřadu jsou v plném proudu.

„Rozhodně nelenošíme,“ zdůrazňuje tajemnice Městského úřadu v Rumburku Dagmar Žáková. „Zavádíme nové moderní systémy pro nutnou elektronizaci veřejné správy, a to i za běžného provozu, aniž by tyto změny veřejnost zaznamenala. Často však naši lidé kvůli tomu pracují po běžné pracovní době nebo o víkendech,“ dodává.

Přípravy na vydávání elektronických občanských průkazů na rumburské radnici jsou již téměř u konce. „Museli jsme udělat úpravy stávajících kanceláří a zabezpečit zatím první část softwaru. Namísto slibované další fotokomory se však budeme muset spokojit s tou stávající a využívat ji nejen pro e-OP, ale i pro cestovní doklady,“ vysvětluje tajemnice úřadu.

Rumburská radnice bude vydávání elektronických průkazů zajišťovat i pro ostatní obce ve svém správním obvodu a bude tak muset převzít agendu z matriky v Krásné Lípě, Šluknově a Velkém Šenově. „Na tento nárůst agendy a tím i klientů budeme reagovat zřejmě rozšířením úředních hodin a personálními změnami. První měsíce roku 2012 budou zkušební a podle situace počítáme s pomocí další referentky, zejména pro mobilní zařízení pro občany, pro něž by bylo dojíždění do Rumburku nemožné nebo komplikované, například pro obyvatele domovů důchodců a lidi se sníženou mobilitou. K těm bude naše pracovnice vyjíždět a fotografovat je a vyřizovat formality na místě,“ dodává tajemnice.

Modernizace a elektronizace rumburské radnice bude ale pokračovat i nadále. „Čeká nás další řada poměrně složitých úkolů, a to nejen po technické stránce, ale i po stránce vzdělávání úředníků. Připravujeme se na zavedení základních centrálních registrů veřejné správy, jako je Registr obyvatel (ROB), obsahující základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, dále Registr práv a povinností (RPP), Registr osob (ROS), který obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, o orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), spravující údaje o základních územních a správních prvcích jsme již zavedli,“ vysvětluje Dagmar Žáková a dodává: „Příprava na zavedení všech těchto agend je velmi náročná pro všechny úředníky, kteří s nimi budou pracovat, ale i pro naše IT pracovníky, kteří jsou administrátory. Odvádějí maximální množství práce i nad rámec svých pracovních povinností a pracovní doby jen proto, aby všechno co nejdříve a nejlépe pracovalo tak, jak má,“ dodává tajemnice.

Provoz všech těchto registrů by měl být spuštěn naostro již od 1. července příštího roku.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail