Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburští gymnazisté bojují o suverenitu školy, peticí, demonstracemi i dobrou náladou

Rumburk • Necelé dvě stovky studentů rumburského gymnázia se vydaly na protestní pochod městem, kterým, spolu s následujícím mítinkem na Lužickém náměstí a petiční akcí, která v Rumburku probíhá již několik dní, chtějí zastavit další proces slučování středních škol v Rumburku.

Studenti rumburského gymnázia usilují o nesloučení své školy s odbornými školami v Rumburku. Foto: V. Černý

„Máme rádi svoji školu,“ „Chceme vzdělání a ne slučování,“ provolávali rumburští gymnazisté při svém protest-ním pochodu od vlakového nádraží až na Lužické náměstí ve středu 23. listopadu. Těmito akcemi se snaží upozornit na svůj nesouhlas se slučováním gymnázia se Střední zdravotnickou školou a Obchodní akademií Rumburk a prosadit revokaci usnesení krajského zastupitelstva z letošního března, kterým byly tyto školy sloučeny i přes značný odpor rumburské veřejnosti a nesouhlas rumburských zastupitelů.

Nyní jim svitla jiskřička naděje, neboť krajský radní Radek Vonka při listopadovém zasedání krajského zastupitelstva navrhl znovu zvážit slučování gymnázií se středními odbornými školami.

„Dává nám to naději, že rozhodnutí Ústeckého kraje půjde zvrátit,“ zdůraznila při svém projevu na Lužickém náměstí mluvčí studentů a iniciátorka petice Lenka Dudková, studentka maturitního ročníku. Petici na zachování samostatnosti gymnázia podepsalo již přes tisíc lidí.

Se sloučením škol nesouhlasí i někteří učitelé. V jejich prohlášení, které na mítinku přečetla jejich zástupkyně Dita Hlaváčová, zaznělo, že „obzvláště v této pohnuté době, plné sociálních nepokojů a mediální diskreditace Šluknovského výběžku, v oblasti s nejnižší úrovní vzdělanosti obyvatelstva v celé ČR, považujeme za zcela zásadní zachování samostatných středních škol v Rumburku.“

Studentské shromáždění na náměstí přišel podpořit i starosta města Jaroslav Sykáček, který ve svém krátkém projevu podpořil gymnázium v jeho aktivitách a připomněl, že i on svým podpisem petice podporuje zachování samostatnosti rumburského gymnázia. Mezi prvními, kdo petici podepsali, byli oba místostarostové Darek Šváb a Alena Winterová. Darek Šváb o zrušení usnesení Zastupitelstva ÚK jednal s hejtmankou Janou Vaňhovou a radním Petrem Jakubcem.

Proti sloučení Gymnázia Rumburk s již sloučenými středními školami zdravotnickou a obchodní akademií protestovali studenti, jejich rodiče i učitelé již na jaře tohoto roku.

Krajské zastupitelstvo však tehdy rozhodlo všechny tři rumburské střední školy sloučit. Zastřešující organizací pak měla být Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk.

Stejně tak, jako se slučování nelíbí v Rumburku, protestují proti těmto opatřením i ostatní střední školy a gymnázia v kraji. Na to upozorňuje i rumburská petice: „Vzhledem k narůstajícím projevům nesouhlasu široké i odborné veřejnosti s probíhajícím slučováním gymnázií a středních odborných škol, které se vesměs děje proti vůli samotných škol, příslušných obcí, studentů a jejich rodičů i širší veřejnosti a jímž očekávané pozitivní ekonomické a pedagogické efekty jsou více než sporné, vyzýváme zastupitelstvo Ústeckého kraje k revokaci jeho usnesení, jímž bylo rozhodnuto o sloučení Gymnázia Rumburk a Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie Rumburk, a to ve smyslu zachování samostatnosti obou těchto subjektů,“ píše se v petici.

Vedení kraje usiluje o vytvoření 44 páteřních středních škol v celém regionu, kterých je zřizovatelem. Přitom v roce 2006 kraj zřizoval dvojnásobek škol. Od jejich slučování kraj očekává zefektivnění školství a úsporu peněz. Hlavním důvodem těchto opatření je však masivní úbytek žáků na středních školách. V roce 2002 měl kraj 42500 středoškoláků, nyní jich je 39000. Podle demografických odhadů by jich v roce 2015 mělo být už jen 26500.

O dalším osudu rumburských středních škol rozhodne prosincové zasedání krajského zastupitelstva.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail