Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Starostové Šluknovského výběžku píší Karolíně Peake

„Vážená paní místopředsedkyně, především Vám chceme poděkovat za Vaši návštěvu Šluknovského výběžku a následný zájem o situaci v něm a případně za posuzování jednotlivých problémů v širším kontextu,“ tak začíná otevřený dopis starostů Šluknovského výběžku, kterým oceňují práci této političky ve prospěch regionu Šluknovska. Jejich další slova však nešetří kritikou na ostatní členy vlády, jejichž snaha pomoci lidem ve výběžku je buď minimální, nebo špatně předstíraná.

Starostové Šluknovska kritizovali například zákony o odpadech a ochraně veřejného zdraví. Ty jim ministři poradili použít pro vyřešení problémů v regionu. Podle starostů jsou ale neúčinné. Spíš uškodit prý v jejich obcích může nová vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. „Domníváme se, že není právě nejefektivnějším způsobem a opravdovým řešením přeposílání dopisů nám starostům od příslušných ministrů bez hlubšího zamyšlení,“ napsali starostové s tím, že v dopisech stejně nejsou odpovědi na jejich otázky. Jako příklady uvedli odpovědi ministerstva zdravotnictví, po kterém žá-dali účinné opatření na obyvatele přeplněných bytů, a ministerstva životního prostřední, od kterého chtěli radu, jak zabránit výkupu kradených kovů.

Nicneříkající odpovědi starosty naštvaly

Ministr zdravotnictví starostům poradil, že nastěhování velkého počtu osob do jednoho bytu se dá zabránit prostřednictvím zákona o ochraně veřejného zdraví. Starostové ale spokojení nejsou. „Sám ministr v dopise uvádí, že i příslušné úřady mohou vstupovat do obydlí pouze pokud hrozí šíření nákazy a podobně. To ale přece také není případ, ve kterém je problém a který žádáme řešit,“ poukazují starostové na nedostatek v zákoně. Kritizovali také povinnost úředníka přihlásit další osoby k trvalému pobytu bez možnosti kontroly plnění vyhlášek a norem ministerstva zdravotnictví v konkrétním bytě.

Vyhláška o odpadech je nanic

Kritiku si také vysloužila novela zákona o odpadech a její prováděcí vyhlášku, která je podle starostů neúčinná. „V regionu neustále mizí mříže z kanálových výpustí, okapy a ozdoby a oplocení hřbitovů, přestože takové věci podle vyhlášky výkupny sběrných surovin nemohou platit hotově. Ovšem kanalizační víko rozmlácené na několik dílů není jednak použitelné a jednak již není obecně prospěšným zařízením dle citované vyhlášky. Podobně s ostatní-mi podobnými předměty. Jak pracovníci sběrny či kontroly budou posuzovat, zda předmět je či není uměleckým dílem? Jak má věc posuzovat policie, když se spíše náhodou setká s ukradenou věcí, která je navíc účelově znehodnocena?“ ptají se starostové v dopise. Zároveň připomněli, že už v roce 2008 Poslanecká sněmovna navrhovala úplný zákaz výkupu barevných kovů od fyzických osob.

Kritikou zavalená Agentura pro sociální začleňování

Podle předsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska Josefa Zosera starostové nesouhlasí s vládou přijatou Strategií boje proti sociálnímu vyloučení. „Bohužel musíme konstatovat, že některé ze sedmdesáti přijatých opatření jsou opatřeními, která právě přivedla naše nespokojené občany na náměstí a do ulic,“ napsali v dopise s tím, že když už je materiál schválený, měla by o něm vědět veřejnost a ne jen prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Starostové také podpořili balíček legislativních návrhů, který předložil vládě Ústecký kraj. Ta ale návrhy odmítla projednat a teď čekají na jednání ve sněmovně.

Starostové již v září formulovali deset bodů, takzvané Desatero Šluknovského výběžku, které by podle nich mohlo situaci v regionu pomoci. Požadují v něm posílení počtu policistů, změnu rozpočtového určení daní ve prospěch malých obcí, změnu loterijního zákona a zákona o odpadech, zavedení Centrálního rejstříku přestupků, řešení drogové a pouliční kriminality, nastavení hygienických norem stanovujících plo-chu bytu na osobu, větší vymahatelnost práva, spravedlivé a motivační rozdělování sociálních dávek a rychlé a efektivní řešení nezaměstnanosti.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail