Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Svatba škol nebo jejich rozchod

aneb pár slov s krajským radním Petrem Jakubcem o slučování a rozlučování škol

Rumburské gymnázium již delší dobu protestuje proti svému sloučení se dvěma středními školami v Rumburku, se školou obchodní a zdravotnickou. Jejich »papírovému« sloučení se zabránit nepodařilo, avšak nyní se studenti gymnázia snaží zvrátit původní rozhodnutí krajského zastupitelstva a jeho revokací tento »sňatek z rozumu« zrušit. Podaří-li se jim to, získá gymnázium opět svoji suverenitu, samostatnost a nezávislost. Bylo tedy slučování škol v Rumburku vůbec nutné?

Petr Jakubec, radní Ústeckého kraje

Jeden z důvodů, proč byl zahájen proces slučování škol v Ústeckém kraji, je zajištění stabilní ekonomiky jednotlivých školských zařízení, zajištění kvalitní výuky, solidních platů pedagogů a modernizace školství. V době, kdy rapidně na Ústecku ubývají žáci, kdy se stále více snižuje příspěvek na žáka ze strany Ministerstva školství, kdy republice hrozí ekonomická recese a kdy školství chudne, je sloučení škol v tuto chvíli jediným solidním opatřením, jak zabránit snížení kvality výuky a případně krachu většiny škol a zvláště těch malých.

Školy se však slučovat nechtějí. Pokud ale zůstanou samostatné, nehrozí jim zánik?

Jedním z rozhodujících kritérií pro jejich existenci jsou ekonomické ukazatele. Dnes jsou školy financovány v celé republice normativně, tzn., že na každého žáka dostane škola určitou sumu peněz, a to z Ministerstva školství na platy a pomůcky, a z Kraje na provoz. A s těmito penězi musí vyjít. Pokud se dostane do ztráty, musí se to řešit. A ze zkušeností se ukazuje, že větší subjekty jsou stabilnější jak ekonomicky, tak samozřejmě dokáží většinou zajistit i větší kvalitu výuky, dokáží zajistit dejme tomu dostatek výpočetní techniky, která není levná, a podobně. Některá města, pokud se školy v těchto městech dostanou do nesnází, to řeší tak, že si je převezmou a zřizují jako třeba základní školy. To se stalo například v České Kamenici. Ale abych odpověděl na otázku. Jako každý ekonomický subjekt i škola může z ekonomických důvodů zaniknout, pokud svůj provoz nedokáže financovat, což je vzhledem k všeobecnému zdražování stále složitější.

Může se to stát i gymnáziu a středním školám v Rumburku?

Tyto školy jsou jedny z nejmenších v kraji. Při současném poklesu hlásících se studentů ve všech třech zaříze-ních hrozí, že v nejbližších letech, také vzhledem ke změně financování, které připravuje Ministerstvo školství, tyto školy neobstojí. A to by byla škoda pro celé školství, nejen v Rumburku, ale i v celém Šluknovském výběžku. A mým zájmem je samozřejmě, aby v regionu byly kvalitní, silné a prosperující školy, i když jich třeba bude menší počet.

Co by se stalo pak? Přeci není možné, aby se rumburské školy zavřely? Budou se pak znovu slučovat mezi sebou? A pokud nechce být gymnázium sloučeno s odbornými školami, nebudete pro něj hledat jako partnera jiné gymnázium, například v Děčíně?

To se může stát vždycky. Ale upřímně řečeno, pokud se v minulosti jakýmkoliv způsobem spojila nějaká škola z výběžku se školou mimo tento region a měla ředitelství někde jinde, nikdy to pro ni dobře nedopadlo. Nejsem si jist, jak by to dopadlo teď.

Právě proto, aby bylo zachováno kvalitní školství v Rumburku, došlo před třemi lety ke sloučení Obchodní akade-mie se Zdravotnickou školou a myslím, že všichni v Rumburku vidí, že k žádnému negativnímu vývoji nedošlo. Jinak hrozilo, že by mohla některá z těchto škol zaniknout. A mimochodem, k tomuto sloučení došlo ještě za minulého vedení Ústeckého kraje, protože slučování škol probíhá již řadu let.

Gymnázium Rumburk zcela jistě od svého záměru na suverenitu neustoupí. Má velkou podporu veřejnosti i rumburských zastupitelů. Pokud se jim podaří prosadit revokaci rozhodnutí krajského zastupitelstva, neobáváte se, že to bude signálem i pro ostatní již sloučené školy a že začnou o rozlučování usilovat taktéž?

Tyto možnosti samozřejmě takové mohou být. Systém školství je pružný, na jeho zdokonalování se pracuje průběžně a každým takovým návrhem se budeme zabývat individuálně. Rozhodující pro nás však nebudou pocity a osobní zájmy jednotlivých škol, ale rozhodující budou jejich ekonomické ukazatele, kvalita výuky a zájem žáků.

Vy jste nakloněn snaze rumburského gymnázia získat zpátky svou samostatnost a nezávislost?

Mým prvořadým zájmem je zachovat kvalitu školství v celém kraji, tedy i v Rumburku. V tuto chvíli nemám jedinou relevantní informaci, proč bych měl či neměl záměr této školy podporovat. A jak říkám, rozhodující v tomto je ekonomika a zajištění kvality celého středního školství v Rumburku. Na pocity a nálady moc nedám.

Ale na druhou stranu musím říct, že v tuto chvíli jsem spíš nakloněn tomu, celý proces slučování pozastavit o jeden až dva roky, zhodnotit výsledky a na základě nové ekonomické situace kraje znovu za nějakou dobu o slučování jednotlivých zařízení jednat.

Gabriela Doušová

Tisk Tisk | E-mail E-mail