Workshop Menšiny mezi námi

Tištěné noviny 22/2011 | 1. 12. 2011 | Nezařazené

Žáci osmých ročníků Základní školy U Nemocnice prožili 21. listopadu velmi netradiční setkání. V rámci workshopu Menšiny mezi námi se setkali se třemi osobnostmi z řad příslušníků menšin a cizinců žijících na území České republiky, s lektorem ze Sýrie a dvěmi lektorkami z Barmy a Polska. Během pěti vyučovacích hodin proběhly tři tematické workshopy, v nichž lektoři vyprávěli o své zemi, o prostředí a podmínkách, ve kterých vyrůstali, o své kultuře a svém povolání.

Žáci si vyzkoušeli mnoho kreativních činností, aktivně diskutovali o předsudcích a stereotypech získaných ze sdělovacích prostředků, rodin či osobních negativních zkušeností, na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak snadno lze dru-hým lidem přisuzovat vlastnosti jen na základě vzhledu a jak velmi se můžeme mýlit v posuzování druhého člověka, dáme-li na první dojem či řídíme-li se předsudky dané společností.

Cílem tohoto workshopu bylo podat informace o specifikách různých zemí a kultur, uvědomit si nutnou toleranci ve společnosti a odbourat předsudky, na jejichž základě člověk často odsoudí druhého dřív, než ho skutečně pozná.

Žáci i učitelé hodnotili program velmi pozitivně. Byl pro každého zdrojem nových poznatků a zkušeností.

„Myslím si, že nám program přinesl cenné informace a poznatky. Například dokument o Barmě od lektorky Sabe Soe nám odhalil i druhou tvář Barmy – její chudobu, krutou vládu, drsné životní podmínky. Nelze říci, že když jsme v Barmě nikdy nebyli, že to není naše starost. Měli bychom se zajímat o to, co se ve světě děje,“ uvedla Natálie Brabcová.

„Hned na začátku jsem si myslel, že program bude kvůli místním nepokojům. Z části to tak skutečně bylo. Mě nejvíce zaujal lektor Marwan ze Sýrie. Ukázal nám pár slov z arabštiny, zahrál nám na několik arabských nástrojů. Žije v České republice již dvaadvacet let, mluví plynule česky, vyučuje fyziku na vysoké škole. Setkání s ním bylo zážitkem,“ dodal Stanislav Pecháč.

Tereza Tahalová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/12/01/workshop-mensiny-mezi-nami/