DDM upořádal Veřejnou mikulášskou nadílku

Tištěné noviny 23/2011 | 15. 12. 2011 | Nezařazené

Již počtrnácté navštívil Mikuláš se svou družinou Lužické náměstí v Rumburku, připraven nadělovat dětem sladké balíčky. Program byl ve čtyři hodiny odpoledne zahájen vánočními koledami, které zazpíval dětský sbor Zpěváček ze ZŠ V. Kováře z Horního Jindřichova, jehož uměleckými vedoucími jsou Dita Zímová a Lenka Richterová. Poté si už čerti posvítili na zlobivé děti a ty hodné obdarovali.

Děkujeme Městu Rumburk, sponzorům a podnikatelům za příspěvek do mikulášských balíčků. Děkujeme i Městské policii Rumburk za perfektní pomoc při Veřejné mikulášské nadílce. Městští strážníci pod vedením pana Jeřábka pomáhají zabezpečovat i jiné akce DDM během celého školního roku.

Našim příznivcům, dětem a jejich ro-dičům, externím pracovníkům, sponzorům, zkrátka všem, kteří nám po celý rok finančně i věcně pomáhají při pořádání akcí, přejeme krásné a bílé Vánoce, hodně zdraví a lásky. Prosíme, zachovejte nám svou přízeň i v blížícím se roce 2012.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/12/15/ddm-uporadal-verejnou-mikulasskou-nadilku/