Pastelka vyhodnocena školní inspekcí jako nadprůměrná

Tištěné noviny 23/2011 | 15. 12. 2011 | Nezařazené

Velmi pochvalně vyšel pro Základní školu Pastelka v Rumburku závěr zprávy České školní inspekce. Ta se při listopadové kontrole zaměřila na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na této škole, naplňování školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.

Jako silné stránky školy inspekce vyzvedla: Netradiční jazykové vzdělávání, členství v mezinárodním projektu SCHKOLA, ekologické zaměření školy, vztah učitel – žák – rodič, dále péči o žáky se specifickými vzdělávacími poruchami (SVP), spolupráci všech pracovníků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, nízký počet negativních jevů v chování žáků, zájmovou činnost, mimoškolní aktivity a získávání finančních prostředků projektovou činností školy.

-r-

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2011/12/15/pastelka-vyhodnocena-skolni-inspekci-jako-nadprumerna/