Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Již čtyřicet let je součástí rumburské paměti

Rumburk • Již čtyři desítky let mapuje Marie Zibnerová historii města Rumburku. Již čtyřicet let ji poctivě, den za dnem zapisuje do městské kroniky. Toto významné jubileum, a především tento velký kus práce oslavila spolu s rumburským starostou Jaroslavem Sykáčkem a dalšími představiteli města v úterý 20. prosince na rumburské radnici.

zibnerova

První zápis do kroniky města Rumburku, který nese její jméno, zanesla v roce 1971. Tehdy ještě byla členkou komise, která se o kroniku starala společně. Postupem času však ostatní členové z různých důvodů komisi opouštěli, až nakonec zůstala na tuto zodpovědnou práci sama. Od té doby, tedy od roku 1972 se rukopis v městské kronice nezměnil, každý zápis nese pečeť Marie Zibnerové.

„Velmi si vážím každého člověka, který se jakýmkoliv způsobem podílí na rozvoji a prosperitě našeho města. Vaší práce si však vážím o to víc, že je to práce dlouhodobá, která osvětluje rumburskou minulost a přitom je přínosem pro rumburskou budoucnost,“ vyzdvihl starosta Sykáček dlouholetou práci Marie Zibnerové. K jeho blahopřání se připojila i místostarostka Alena Winterová a tajemnice úřadu Dagmar Žáková.

Marie Zibnerová přiznává, že i když je práce na kronice náročná, ještě pořád jí to baví a těší. „Alespoň je pořád co dělat, o čem přemýšlet,“ dodává, zatímco listuje kronikou. Její pozornost se zastaví u podpisu Václava Havla, který při své spanilé prezidentské jízdě po severu Čech navštívil v roce 1999 i Rumburk. Uprostřed zažloutlé stránky svítí jeho zelený podpis s červeným srdíčkem. „Vidíte, tenkrát mě tím podpisem rozzlobil. Chtěla jsem, aby se podepsal naším perem, ale on si usmyslel, že to bude jeho fixem. A ušpinil pak protější stránku, kam se jeho podpis obtiskl,“ přidává Marie Zibnerová s úsměvem další drobný střípek ze své paměti do historie Rumburku.

Práce kronikáře není vůbec jednoduchá. Kronika patří k nejdůležitějším historiografickým pramenům. Úlohou kronikářky je tedy chronologicky, v pořadí, v jakém se děj v časové ose odehrál, popsat jednotlivé historické události, a to i se širokým popisem příčin a souvislostí, hodnocením událostí a jejích aktérů. Kronika, díky pečlivé práci kronikáře, zprostředkovává poučení o historické paměti nejen daného města, ale i celého národa.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail