Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kostel sv. Vavřince v Rumburku se snad dočká rekonstrukce

Rumburk • Kostel sv. Vavřince trpí a chátrá. O jeho obnovu usiluje Římskokatolická církev Rumburk, která se stará i o sousední areál rumburské lorety. Nyní se zdá, že je vše na dobré cestě. První část prací nutných k rekonstrukci kostela je u konce. Je jím Stavebně-historický průzkum klášterního kostela sv. Vavřince, který vypracovali pracovníci Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.

vavrinec

Průčelí kostela sv. Vavřince v Rumburku. Foto: archiv RN

„Poslední generální oprava kostela sv. Vavřince proběhla v letech 1913-1914. Zatímco areál Lorety v Rumburku, s nímž je kostel sv. Vavřince stavebně propojen, prochází od roku 1996 stavební obnovou, samotný klášterní kostel je v havarijním stavu. Trpí dlouhodobou neúdržbou, kterou způsobily společenské změny po roce 1945 a nedostatek financí po roce 1989,“ připomíná průvodkyně v rumburské Loretě Barbora Hildebrandtová. Nutná je zvláště oprava střechy a odvodnění objektu. Krov a vnitřní výzdoba jsou napadeny dřevokazným hmyzem, obvodové zdi trpí zvýšenou vlhkostí a v neutěšeném stavu je fasáda. Náklady na opravu se odhadují na deset milionů korun.

Díky průzkumu získalo rumburské děkanství informace o stavební historii kostela, který byl srdcem kapucínského kláštera u sv. Vavřince. Součástí průzkumu je obrazová dokumentace a půdorysné zaměření. Průzkum je důležitým dokumentem pro vyhotovení projektové dokumentace, nezbytné pro zahájení stavební obnovy kostela.

Průzkum hradila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za pomoci dotace z Programu rozvoje venkova ČR – Programu LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny Šluknovsko.

Barokní kostel sv. Vavřince v Rumburku je spolu s bývalým klášterem a loretánskou kaplí Panny Marie nejvýznamnější architektonickou památkou na území města Rumburk. „V rámci Šluknovského výběžku je jediným novověkým klášterním kostelem. Postaven byl podle plánů kapucínského kněze a stavitele P. Georgia Monacensia v letech 1683-1685. Impuls k výstavbě dala závěť hraběte Franze Eusebia z Pöttingu, majitele rumburského panství a velvyslance habsburského dvora ve Španělsku. Výstavbu hradil rod Liechtensteinů a Pöttingů,“ uvedl kněz P. Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity.

Do roku 1950 patřil kostel kapucínskému řádu. Po násilném zrušení kláštera byl kostel užíván církví československou, pravoslavnou a od roku 1957 opět římskokatolickou. Kostel sv. Vavřince je celoročně přístupný jako součást areálu rumburské Lorety. Konají se zde příležitostné mše svaté, koncerty a doprovodné kulturní akce. Vystavuje se zde klášterní betlém.

Klára Mágrová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail