Lednové tradiční putování za zázrakem

Tištěné noviny 01/2012 | 26. 1. 2012 | Nezařazené

Jiříkov • V pátek 13. ledna ve 4.00 hodiny ráno se v Bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše. Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Tisíce poutníků si zde připomenou zázrak zjevení Panny Marie, který se zde odehrál v časných ranních hodinách před 147 roky.

„Slavnostní poutní mše v Bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se koná každoročně 13. ledna ve výroční den zázračného uzdravení Magdalény Kade,“ uvedl jiříkovský farář Jozef Kujan. Po slavnostní poutní mši svaté ve 4.00 hodiny následuje v 9.00 hodin mše svatá v německém jazyce. V 10.30 hodin se koná mše svatá v českém jazyce a v 17.00 hodin pak česko-německá mše svatá. Tradice poutí k Panně Marii trvá nepřetržitě již od roku 1866 a nepřerušily ji ani desítky let komunistického režimu. V bazilice se po celý rok konají české a německé mše svaté.

Poutníci do Filipova přichází pěšky z Rumburku, Šluknova a dalších obcí Šluknovska a přijíždí autobusy z míst vzdálených stovky kilometrů.Účast na mši potvrdil také biskup P. Wolfgang Ipolt z Görlitz. Bohoslužby se ve výroční den zjevení Panny Marie ve Filipově zúčastní desítky koncelebrujících kněží z Čech a Německa.

„V domku čp. 63 ve Filipově žila těžce nemocná jednatřicetiletá tkadlena Magdaléna Kade. Ve 4.00 hodiny nad ránem dne 13. ledna 1866 se jí při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Dosud nevyléčitelně nemocná Magdaléna byla dalšího dne zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat. Zemřela roku 1905 ve věku 70 let. K »milostnému domku«, místu zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení, začaly putovat zástupy lidí. Následovala četná uzdravení nemocných po přímluvě Panny Marie,“ připomíná historii farář Jozef Kujan z Římskokatolické farnosti Jiříkov.

Na místě zjevení byla nejprve postavena kaple. Na jejím místě vyrostl v letech 1873-1885 monumentální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů. Roku 1926 byl chrámu papežem Piem XI. udělen čestný titul basilika minor. Ve 30. letech 20. století patřila bazilika ve Filipově k hojně navštěvovaným mariánským poutním místům v diecézi. Poutní místo do roku 1950 spravovali řeholníci z kongregace redemptoristů.

Klára Mágrová

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/01/26/lednove-tradicni-putovani-za-zazrakem/