Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburský Junák vzpomíná na uplynulý rok

V loňském roce bylo ve středisku rumburského Junáka registrováno celkem 15 členů, z toho jedenáct dětí (dívek) a čtyři dospělí. Schůzky se konaly ve skautské klubovně každou středu, ale příležitostně také o víkendech, které patřily hlavně výpravám do okolní přírody. V květnu jsme uctili památku našich osvoboditelů a hrdinů Rumburské vzpoury. Ve dnech 6. až 8. května se hlídka děvčat zúčastnila základního kola Svojsíkova závodu ve Šluknově, který je skautskou modifikací orientačního běhu pro mladší žáky pro šestičlenné hlídky. Před prázdninami děvčata putovala s ostatními dětmi Stezkou odvahy v Brtníkách, zároveň jsme připravovali letní tábor, kde vykonal rozhodující práci br. Josef Havlůj při výrobě stanových podsad. Patří mu velký dík také za celoroční údržbu klubovny. V téže době jsme vzpomněli smutného desátého výročí úmrtí zakladatele našeho střediska br. Miloslava Mareše.Vyvrcholením činnosti oddílu děvčat byl v červenci letní tábor, uspořádaný opět ve spolupráci se skautským střediskem Seveřan Šluknov v Dolní Světlé, který byl velmi dobře vybaven pro život v přírodě za jakéhokoliv počasí.V září jsme pokračovali v náboru dětí návštěvou 3. a 4. tříd rumburských škol. Nadále pracujeme pouze s oddílem dívek, které vede velmi obětavě ses. Pavla Chovanová. Jsme ji za to velmi vděčni. Snad se nám již brzy podaří opět rozvinout činnost chlapecké družiny.

I v letošním roce nám nezištně a velmi ochotně pomohl pan Tomáš Knazovič s dopravou věcí na skautský tábor, kterému patří náš velký dík. Stejně tak městu Rumburk a dalším podporovatelům naší činnosti. Kalendářní rok jsme uzavřeli v sobotu 17. prosince tradičním dovezením Betlémského světýlka od skautů z České Lípy občanům výběžku. Rozzářilo se také téhož večera na naší vánoční besídce.

vůdce střediska

Josef Zibner

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail