V DDM soutěžili o živého vánočního kapra

Tištěné noviny 01/2012 | 26. 1. 2012 | Nezařazené

O živého vánočního kapra soutěžili v pondělí 12. prosince minulého roku mladí rybáři v DDM Rumburk.

Odpoledne plné her a zápolení v různých disciplínách a dovednostech vyvrcholilo vyhodnocením výsledků. Dva chlapci, kteří v těchto soutěžích nasbírali nejvíce bodů, si pak domů hrdě odnesli živého vánočního kapra. Ostatní účastníci poté obdrželi ceny, které souvisely s rybářskými závody na Tůni v Rumburku.

Mladí rybáři děkují za podporu sponzorům a pořadatelům akce, Místní organizaci Českého rybářského svazu Rumburk, firmě Ratio Rumburk, DDM Rumburk, rodičům dětí a vedoucím kroužku rybářů.

-r-

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/01/26/v-ddm-soutezili-o-ziveho-vanocniho-kapra/