Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Drobná nahlédnutí do rumburské kroniky

Při vzpomínání na řadu osobností věnujeme alespoň docela maličkou vzpomínku jednomu ze známých českých spisovatelů, který navštívil Rumburk právě před sto lety. Byl jím spisovatel Jaroslav Hašek (1883 – 1923).

Jeho návštěva byla zcela neoficiální, odpovídala typicky »haškovskému« způsobu. Cestoval tehdy v roce 1932 s přáteli po severních Čechách, pobyli v Liberci, Novém Boru a v Doksech. Přátele – malíře Panušku a Z. M. Kuděje na zpáteční cestě Hašek opustil, připojil se k tlupě Cikánů a s nimi došel až do Rumburku. Složil pro ně dokonce i cikánskou hymnu. Bylo by jistě zajímavé dozvědět se další spisovatelovy zážitky v našem městě a okolí. Patrně by nepostrádaly humor.

Studentům Gymnázia Rumburk bych ráda představila (pokud ho ovšem neobjevili už sami) jejich dávného spolužáka, rumburského rodáka Vladimíra Preiningera. Jeho osud a práce snad bude zajímat i další veřejnost.

Vladimír Preininger se po absolvování zdejšího gymnázia věnoval vysokoškolskému studiu, zakončenému získáním lékařského diplomu. Působil asi dva roky jako praktický lékař ve Vídni a od roku 1891 jako městský lékař v Praze. Pilně se věnoval odborné spisovatelské práci. Pro zdravotní osvětu sepsal a vydal (dle poznámky ve slovníku: spis pro lid) Zdravotnictví našich příbytků. V letech 1895 až 1900 vypracoval tyto odborné publikace: Zdraví, Příruční slovník terapeutický, Sbírka zákonů a nařízení o zdravotnictví, Léčiva a jejich užitek, užití dávky, Předpisy o zdravotnictvím školním. Jistě by nebylo bez zajímavosti některé z uvedených tehdejších předpisů prostudovat. Pilně působil rovněž v redakci Lékařských rozhledů, překládal odborné, zejména ruské texty. Nebyl mu dopřán dlouhý věk, narodil se 30. května 1865 a zemřel 11. února 1901 – právě před 110 lety v Praze.Tolik malá informace. Studentům za jejich zájem a práci dík a přání hodně úspěchů do dalšího objevování.

(Údaje o MUDr. Prainingerovi jsou uvedeny ve III. díle městské kroniky, rovněž v knize Rumburk, město v Českém nizozemí.)

Připravila Marie Zibnerová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail