Podle policejních statistik se Šluknovsko vylidňuje

Tištěné noviny 02/2012 | 15. 2. 2012 | Nezařazené

Šluknovský výběžek, Rumburk • Přestože jsou lidé ze Šluknovského výběžku polekáni nárůstem přistěhovalců a množstvím cizích lidí, výpisy z matrik a statistiky Ministerstva vnitra zaznamenaly opak. Na Šluknovsku lidí ubývá. Alespoň těch, kteří se zde hlásí k trvalému pobytu.

Nejvíce lidí, a to 45, se v průběhu minulého roku odstěhovalo z Krásné Lípy. Naopak, o dalších 23 lidí se rozrostly řady Vilémováků. Pro cizince jsou nejlákavějšími městy Šluknov a Dolní Poustevna, do nichž se jak v loňském, tak i v letošním roce přistěhovalo celkem přes dvě stě lidí cizí státní příslušnosti. V Rumburku se počet trvale přihlášených osob snížil o 41, takže zde k 1. lednu 2012 žije 11451 lidí, včetně cizinců. Celkově v severní části Šluknovského výběžku žije 34410 lidí, z toho 1521 cizinců. Za pouhých dvanáct měsíců ubylo v tomto regionu 104 osob.

-r-

Počet trvale přihlášených osob k 1. 1. 2011
občané ČR cinzinci celkem
Dolní Poustevna 1656 230 1886
Doubice 108 1 109
Jiříkov 3917 175 4092
Krásná Lípa 3588 68 3656
Lipová 631 15 646
Lobendava 356 11 367
Mikulášovice 2212 91 2303
Rumburk 10916 576 11492
Staré Křečany 1255 44 1299
Šluknov 5419 256 5675
Velký Šenov 1987 66 2053
Vilémov 902 34 936
Celkem 32947 1567 34514
Počet trvale přihlášených osob k 1. 1. 2012
občané ČR cizinci celkem rozdíl
Dolní Poustevna 1661 226 1887 +1
Doubice 107 1 108 -1
Jiříkov 3882 184 4066 -26
Krásná Lípa 3541 70 3611 -45
Lipová 621 15 636 -10
Lobendava 354 11 365 -2
Mikulášovice 2208 89 2297 -6
Rumburk 10907 544 11451 -41
Staré Křečany 1253 42 1295 -4
Šluknov 5456 243 5699 +24
Velký Šenov 1969 67 2036 -17
Vilémov 930 29 959 +23
Celkem 32889 1521 34410 -104

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/02/15/podle-policejnich-statistik-se-sluknovsko-vylidnuje/