Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská Loreta je vyhledávanou památkou

loreta Rumburk • V barokním skvostu severních Čech se v loňském roce zvýšila návštěvnost. Do jeho areálu zavítalo 8010 turistů a poutníků, což je o tisíc osob více než v roce předchozím. Kromě komentovaných prohlídek objektu byly nejvíce vyhledávány tradiční kulturní akce, například Loretánská muzejní noc nebo hudební a divadelní Loretánské slavnosti. Z osmi výstav v křížové chodbě si návštěvníci nenechali ujít zvláště tu o historii a záchraně Dolského mlýna u Jetřichovic, dále pak prezentaci křížových cest Šluknovska a prohlídky klášterního betlému. Hojně byly navštíveny koncerty regionální hudby. Velkému zájmu se těšily tematické komentované vycházky s průvodcem, díky nimž si obyvatelé Rumburku prohlédli běžně nepřístupné objekty. Loretánskou kapli Panny Marie s ambitem a kostelem sv. Vavřince spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, která rovněž připravuje doprovodné kulturní akce.

„Pokračuje trend z minulých let a v rumburské Loretě se zvyšuje počet českých návštěvníků, zvláště pak poutníků z Moravy. Naopak mírně klesá počet cizinců – přišlo jich 763. Nejvíce jich přijíždí z Německa, do Lorety zavítali i návštěvníci z exotických zemí – Japonska či Brazílie,“ sdělil páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity.

Rumburská Loreta má stále co nabídnout

Až do 2. února je v kostele sv. Vavřince, který je nedílnou součástí kopmlexu, k vidění kapucínský klášterní betlém z roku 1922. „Od 7. února se v křížové chodbě představí fotografie Zdeňka Patzelta s názvem »Českosaské Švýcarsko – krajina tajemství«. V dubnu do Rumburku zavítají vítězné snímky z fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky. V sobotu 4. srpna se v Loretě uskuteční tradiční odpustková církevní slavnost Porciunkule, kterou bude celebrovat generální vikář Biskupství litoměřického P. Stanislav Přibyl,“ uvedla průvodkyně v Loretě Barbora Hildebrandtová. Nově si návštěvníci mohou z Lorety odnést i dvacetistránkovou propagační publikaci »Kapucínský klášter a loretánská kaple v Rumburku«, kterou na konci roku vydalo město Rumburk. V jedné z nejhodnotnějších loretánských kaplí v České republice od roku 1996 probíhají záchranné restaurátorské práce. „V letošním roce bude dokončena obnova poutního objektu Svatých schodů s rozsáhlou malířskou a sochařskou výzdobou. V sobotu 15. září požehná zrestaurované Svaté schody z roku 1770 litoměřický biskup Mons. Jan Baxant,“ řekl páter Jozef Kujan a pokračuje: „V případě podpory z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury bychom rádi zahájili restaurování sto let staré nástropní a nástěnné výmalby křížové chodby, která pochází od Josefa Neumanna ml.“ Významné stavební práce proběhnou již v první polovině roku ve vstupní budově Lorety. Do června bude v přízemí a prvním patře zřízena stálá Expozice církevního umění Šluknovska. Vybudována bude díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR – Programu LEADER, kterou zprostředkovává Místní akční skupina Šluknovsko.

Klára Mágrová

Tisk Tisk | E-mail E-mail