Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace o výměnách občanských a řidičských průkazů

Od 1. 1. 2012 se začal vydávat nový typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. S tím je spojena i povinnost požádat o vydání OP na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, kde si jej musí občan také vyzvednout. Vydávají se dva typy OP, a to s čipem za 500 Kč, kam lze nahrát elektronický podpis, nebo bez čipu zdarma, pokud se jedná o vydání z důvodu změny údajů nebo skončení platnosti. Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, liší se pouze tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip.

obcanky

K čemu slouží čip
Na kontaktní elektronický čip lze zapsat data pro vytváření elektronických podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem. K uvedenému slouží obslužná aplikace tzv. middleware, která je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz _ Služby pro veřejnost _ Rady a služby _ obslužná aplikace eOP. K dispozici je též instalační příručka a odkazy na kvalifikované poskytovatele certifikačních služeb. Je možno požádat i o občanský průkaz pro děti do 15 let za poplatek 50 Kč. Není již potřeba nosit fotografie, ty jsou pořízeny na úřadě při podání žádosti. Údaje o rodinném stavu, registrovaném partnerství a zapsání titulu jsou nepovinné údaje a každý si může zvolit, zda je chce do OP zapsat.

Zakódované občanské průkazy
Pokud se chystáte k převzetí nového občanského průkazu, promyslete si bezpečnostní osobní kód, který je vlastně obdobou PINu u platební karty. Tento kód je kombinací čtyř, maximálně 10 číslic. Doporučujeme zvolit si minimální počet, to je čtyři číslice, které je potřeba si dobře zapamatovat, protože po třetím chybném zadání se možnost elektronické identifikace zablokuje. Odblokování pak provádí na žádost držitele OP kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, ovšem za správní poplatek 100 Kč.

Občanky až do domu
Pro imobilní občany je možnost požádat o nabrání žádosti mimo úřad. Je třeba dohodnout s referentkou na úseku občanských průkazů termín návštěvy na tel. č. 412 356 242-3 a sdělit rodné číslo žadatele, aby si mohla připravit předem žádost, kterou žadatel musí podepsat.

Buďte trpěliví
Vzhledem k tomu, že nabírání a vydávání občanských průkazů lze v současné době provádět pouze na obecních úřadech obce s rozšířenou působností, kdy se v úřední den nyní nabírá kolem padesáti žádostí a vydává stejné množství hotových občanských průkazů, žádáme občany o trpělivost a vstřícné jednání, pokud musí čekat nějakou dobu na vyřízení své žádosti. Dochází bohužel občas i k výpadku systému nabírání žádostí a vydávání občanských průkazů, což úřednice opravdu neovlivní a ani pro ně není příjemné čekat, až bude systém zprovozněn.
Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má občan platný doklad a nedošlo ke změně údajů nebo k podstatné změně podoby, nelze provádět výměnu. To ovšem neplatí, pokud si občan bude chtít zažádat o občanský průkaz s čipem.

Povinná výměna řidičských průkazů
Rok 2012 je také rokem legislativní výměny řidičských průkazů. Řidiči, kteří mají řidičský průkaz vydaný od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002 jsou povinni provést výměnu do konce tohoto roku. K žádosti o výměnu řidičského průkazu je i nadále třeba doložit fotografii.

Alena Jánská
vedoucí OCDS

Tisk Tisk | E-mail E-mail