Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Šluknov se konečně dočkalo moderní čističky odpadních vod

Šluknov • I přes arktické mrazy hluboko pod bodem mrazu uspořádala šluknovská radnice slavnostní otevření nově zrekonstruované čističky. Ta nyní splňuje všechny požadované normy Evropské unie, navíc obhospodaří o dva a půl tisíce ekvivalentních obyvatel více, než čistírna původní.

„Před rekonstrukcí bylo na čističku připojeno necelých 4500 obyvatel, což odpovídá přibližně třem tisícům ekvivalentních obyvatel (EO). Po rekonstrukci má kapacitu 7000 EO, což umožní napojení celé aglomerace Šluknov, včetně plánované průmyslové zóny,“ uvedl mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík.

„Rekonstrukce probíhala bez přerušení i za nepříznivých podmínek v zimním období. Náročnost technického řešení si vyžádala odborný přístup naší společnosti i subdodavatelů pro technologickou část, i část železobetonových konstrukcí a elektro. Nyní mají vypouštěné přečištěné vody hodnoty výrazně pod limity stanovenými legislativou,“ uvedl jednatel společnosti RAVEL, která měla rekonstrukci na starosti.Přečištěné vody budou z čističky odváděny do Stříbrného respektive Rožanského potoka.

Původní čistírna odpadních vod ve Šluknově byla uvedena do provozu přibližně v 80. letech minulého století a již nesplňovala požadavky nové a přísnější legislativy. Její kapacita byla jen 3000 ekvivalentních obyvatel a byla tak značně přetěžována. Její nevýhodou bylo i to, že na ni nebylo možné napojovat další objekty, což bránilo v dalším rozvoji města.

Šluknov o rekonstrukci čistírny usiluje již téměř deset let, původně měla být rekonstruována jako součást projektu sdružení obcí Šluknovska „Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku.“ Z Fondu soudržnosti EU se však nepodařilo získat potřebnou dotaci, a tak investici za 27 milionů korun nakonec na sebe převzala společnost Severočeská vodárenská (SVS).

-g-

-g-

Tisk Tisk | E-mail E-mail