Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Radniční noviny se otevřou i názorům opozice

Vláda České republiky navrhuje novelu tiskového zákona, která by měla regulovat vydávání radničních novin. Podle této novely by již od září měla radniční periodika objektivně informovat o jednání všech zastupitelů jednotlivých samospráv, kteří budou chtít. Tento zákon se dotkne i Rumburských novin, které vydává rumburská radnice.

Tiskový zákon v současnosti vydávání periodik územními samosprávnými celky nijak neupravuje. To řadě hejtmanů, starostů a krajských i radničních představitelů umožňuje zasahovat do vydávaných textů a znemožňovat zveřejňování příspěvků a názorů ze strany opozice. Její snaha proniknout do těchto novin je v řadě měst marná a radniční a krajské listy, placené z peněz voličů, jsou pak jen marketingovým nástrojem a předvolebním letákem představitelů radnic.

Novela zákona by měla nově definovat novou kategorii – periodický tisk územních samosprávných celků, který bude mít povinnost dát prostor všem politickým názorům.

Úřad legislativní rady vlády pod vedením vicepremiérky Karolíny Peake požadoval, aby zákon dal kompetenci na vydávání takovýchto periodik pouze zastupitelstvům a chtěl přesněji stanovit povinnosti členů redakce. Tyto návrhy však budou zapracovány až do změn zákonů o územních samosprávných celcích, které připravuje ministerstvo vnitra.Novelu tiskového zákona by přivítal i rumburský zastupitel a představitel rumburské opozice Karel Schäffer: „Pokud tento zákon upřesní pravidla hry, zajistí větší liberalizaci vydávání radničních tiskovin a umožní zveřejňování širokého spektra názorů veřejnosti, tak jsem samozřejmě jen pro a tento krok vlády vítám,“ uvedl Karel Schäffer.

S tím souhlasí i starosta města Rumburku Jaroslav Sykáček. „Já s návrhem vlády na novelu tiskového zákona nemám žádný problém. Domnívám se, že žádný problém neměly ani Rumburské noviny, které zveřejňují názory z druhé strany, pokud ovšem tyto články nejsou v rozporu se zákonem a s dobrými mravy. Chápu ovšem, že některé radnice nebo někteří jejich představitelé budu cítit jisté rozpaky, až tento zákon nabude účinnosti,“ dodává rumburský starosta.

Již za půl roku by tedy mělo platit, že pokud by vydavatel radničních novin tři měsíce odmítal sdělení opozičního zastupitele uveřejnit, mohl by politik požadovat zveřejnění takzvané doplňující informace. Tu už by vydavatel musel zveřejnit povinně a šlo by v tomto případě o právo vymahatelné i u soudu.

„Přijetí této věci jsme si uložili protikorupční strategií,“ řekl o novele premiér vlády Petr Nečas. Jedním z bodů strategie je zabránit zneužívání radničních periodik v politickém boji proti opozici.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail