Je bourání Bytexu opravdu nevyhnutelné?

Tištěné noviny 04/2012 | 9. 3. 2012 | Nezařazené

Jak jsme se dočetli v Rumburských novinách, továrenskou budovu provozu 01 bývalé textilní firmy Bytex čeká totální likvidace. Bylo nutné nechat tento pro město (kdysi) významný komplex dojít k tak zoufalému stavu, že dnes již prakticky není jiné řešení? Kdo skutečně způsobil tento jeho neutěšený stav? Je to jen majitel nebo se pod něj podepsal i někdo jiný? Myslím, že obyvatelé našeho města by si zasloužili více informací o problému a nikoli je jen postavit před hotovou věc. Podnikatel a stavitel továrny pan Julius Pfeifer by se musel v hrobě obrátit, kdyby její současný stav viděl.

Není nezajímavé, že ostatní provozy bývalého Bytexu na území města v nějaké formě fungují dodnes (pro ty se smysluplné využití našlo), pouze tento jediný je odsouzen k demolici. Přestože přestál dvě světové války a poté neradostných 40 let budování socialismu, stačilo pouhých 15 let od r. 1989 do r. 2004, aby se z něho stala životu nebezpečná ruina, na níž byl vypsán demoliční výměr! A soudě podle dosavadního, řekněme laxního přístupu o lepším osudu historického tzv. Anglického domu v těsném sousedství zubožené továrny si raději nedělejme iluze, abychom pak nebyli zklamáni.

Josef Englic, Rumburk

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/03/09/je-bourani-bytexu-opravdu-nevyhnutelne/