Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Národní park vrací lesům přirozenost

Smrkové monokultury přírodě škodí

Krásná Lípa • Mrazivé únorové počasí vytvořilo v lesích dobré podmínky pro nasazení takzvaných harvestorů, tedy strojů, které urychlují kácení a likvidaci stromů v nepůvodních smrkových monokulturách. Harvestorové těžby byly v Národním parku České Švýcarsko naplánovány již na leden, kvůli teplému počasí však musely být odloženy, aby nedocházelo k nežádoucímu poškozování lesní půdy.

harvestor

 Harvestor je vícefunkční stroj, který při těžbě strom pokácí, nad povrchem odvětví, kmen nařeže na požadovanou délku a dřevo položí k cestě, odkud probíhá odvoz další technikou. Dráhu své pracovní cesty přitom podkládá klestem, který vzniká při odvětvování. Oproti jiným způsobům těžby tak odpadá vláčení kmenů porostem.

„Na harvestory, které na vhodných místech využíváme pro přeměnu lesů do přírodě blízkého stavu, pohlíží laická veřejnost často s předsudky,“ řekl ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda, a dodal: „Dobře provedený lesnický zásah s využitím harvestoru však trvá kratší dobu, je méně nákladný a v konečném důsledku k přírodě naopak šetrnější, než jiné postupy.“

Národní park České Švýcarsko má snahu přeměnit současné monokulturní lesy na lesy smíšené, tedy více blízké přírodě a jejímu přirozenému stavu. Vytěžením části stromů ze smrkových kultur se do porostu dostává větší množství světla, které potřebují ke svému vývoji listnaté dřeviny nebo jedle, tedy dřeviny, které zde rostou přirozeně. Pokud by současné, ryze smrkové lesy zůstaly bez ošetření, hrozilo by v blízké budoucnosti jejich rozsáhlé odumírání na rozlehlých plochách. Snaha uvést tato místa do původního stavu by pak byla velmi složitá, ne-li zcela nemožná.

Díky citlivým těžbám a případným výsadbám nových stromů budou takto připravené lesy v blízké době převedeny do stavu, kdy lidské zásahy a prořezávání stromů nebude nutné.             

-g-

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail