Rumburští hasiči dostali zelenou kartu

Tištěné noviny 04/2012 | 9. 3. 2012 | Nezařazené

Na posledním loňském zasedání Monitorovacího výboru Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko bylo schváleno celkem 14 projektů. Mezi těmito projekty dostal zelenou i projekt s názvem »Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf – poskytování vzájemné pomoci«, jehož kooperačními partnery jsou právě jmenovaná města a obce.

Díky tomuto projektu budou financována opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 a preventivních opatření souvisejících s povodněmi. Za dotační peníze tak bude zakoupena speciální technika a technické vybavení pro Varnsdorf, Rumburk a Großschönau, ale také bude zaplacena sanace hráze požární nádrže a vybudování retenční plochy v Seifhennersdorfu, která má minimalizovat nebezpečí opakovaného vzniku škod. Vše bude podpořeno společnými školeními a praktickými cvičeními hasičů kooperačních partnerů projektu.

md

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/03/09/rumbursti-hasici-dostali-zelenou-kartu/