Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kraj chystá výběrová řízení na ředitele škol

gymnazium Šluknovský výběžek • Ústecký kraj chystá výběrová řízení na téměř osm desítek ředitelských míst středních škol a dalších příspěvkových organizací. Umožnila mu to novela školského zákona, která je v účinnosti od 1. ledna. Ve Šluknovském výběžku se tato opatření dotknou dvanácti školských zařízení.

„Výběrová řízení byla vyhlášena rozhodnutím Rady Ústeckého kraje z 8. února tohoto roku. Jedná se o 78 konkurzů na post ředitele příspěvkových organizací z oblasti školství, jako jsou střední školy, základní školy speciální a praktické, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže a dětské domovy, kde ředitel vykonává tuto funkci více než šest let,“ uvedla tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková.

Konkurzy na nové ředitele budou probíhat v průběhu jarních měsíců. Noví ředitelé by do svých nových funkcí měli být jmenováni k 1. srpnu 2012.

Ve Šluknovském výběžku se konkurzy budou týkat dvanácti zařízení, včetně všech tří rumburských středních škol, základní školy speciální, domu dětí a mládeže a základní umělecké školy.

Chaosu, který může s výměnou téměř osmdesáti ředitelů středních škol na Ústecku nastat, se však radní Ústeckého kraje pro oblast školství Petr Jakubec neobává: „Nemyslím si, že tyto konkurzy budou znamenat rozsáhlé změny. Většina ředitelů odvádí svou práci dobře, většina z nich jsou velmi dobrými manažery a jsem přesvědčen, že většina z nich svou pozici ředitele při konkurzu uhájí,“ odhaduje Petr Jakubec.

Neúspěšný ředitel, který konkurzem neprojde, však o práci nepřijde. „Řediteli, který neobhájí svůj post, nebo se rozhodne konkurzu neúčastnit, zaniká pouze výkon funkce, ale nadále zůstává na škole jako pedagog,“ vysvětluje Magdalena Hanáčková.

Se zánikem funkce ředitele tak nesou-visí vyplácení odstupného. To se vyplácí jen v případě, že by dostal od svého nového ředitele výpověď.

Výběrová řízení na ředitele těchto organizací se řídí vyhláškou ministerstva školství, která určuje podmínky konkurzu. Podle Petra Jakubce musí mít zájemce o tento post patřičné vysokoškolské vzdělání, zkušenost z řídící práce, čistý trestní rejstřík a lustrační osvědčení, k tomu musí předložit vlastní koncepci dalšího rozvoje školy.

Konkurzní řízení budou hodnotit čtyři výběrové komise jmenované Radou Ústeckého kraje, do nichž zasednou zástupci zřizovatele, České školní inspekce a případně i školské rady.

Nový školský zákon bude mít dopad i na ředitele základních škol, jejichž zřizovatelem jsou obce. To se týká i Rumburku. Podle vedoucí odboru školství a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk Ivy Štefáčkové rada města však zatím o termínu a podmínkách výběrového řízení na ředitele rumburských základních a mateřských škol nerozhodla.

gdo

Seznam škol, ve kterých budou probíhat
výběrová řízení na nové ředitele

 • Gymnázium Rumburk
 • Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf
 • Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk
 • Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk
 • Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov
 • Speciální základní škola Rumburk
 • Speciální základní škola a Mateřská škola Varnsdorf
 • Základní umělecká škola Varnsdorf
 • Základní umělecká škola Rumburk
 • Dům dětí a mládeže Rumburk
 • Dětský domov Krásná Lípa
 • Školní jídelna Krásná Lípa

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail