Co může člověka potěšit víc, než pomoc němé tváři?

Tištěné noviny 06/2012 | 18. 4. 2012 | Nezařazené

Záchytné kotce města Rumburku jsou určeny pro opuštěná, týraná a nalezená zvířata. Ročně jimi projde přibližně 260 psů a 60 koček.Je velkým překvapením, že i v dnešní době se najde někdo, komu není osud těchto zvířat lhostejný a něco jim daruje. O tom svědčí i předvánoční sbírka uspořádaná za pomoci firmy RATIO Rumburk s.r.o.Touto cestou děkujeme firmám i občanům nejen města Rumburku, ale i dalších měst a obcí za velké srdce, soucit a veškeré sponzorské dary, ať už věcné či finanční, kterými přilepšili našim čtyřnohým svěřencům. Ochota a energie vzbuzují v člověku obdiv a v případě našeho útulku také vděčnost.

Odbor životního prostředí
MěÚ Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/04/18/co-muze-cloveka-potesit-vic-nez-pomoc-neme-tvari/