Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Podle ÚOHS je tendr na opravu rumburských mostů v pořádku

mostek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který se zabýval postupem rumburské radnice při zadávání veřejných zakázek na rekonstrukce devíti rumburských mostů, se případem nebude dále zabývat. Ve svém vyrozumění o prošetření podnětu uvedla místopředsedkyně ÚOHS Eva Kubišová, že v současné době nebyly shledány důvody k zahájení správního řízení z moci úřední.

Toto rozhodnutí podle vyjádření místostarosty Darka Švába znamená, že Úřad neshledal žádné pochybení při zadávání této veřejné zakázky a jeho postup vyhodnotil jako správný.

„Jsem rád, že mi v tomto sporu dal ÚOHS za pravdu,“ komentoval rozhodnutí Úřadu Darek Šváb.

Neshody okolo správnosti postupu při výběrovém řízení na rekonstrukci devíti rumburských mostů poškozených povodněmi v roce 2010 rozdělily na sklonku minulého roku rumburskou radnici. Místostarosta Ladislav Pokorný a starosta Rumburku Jaroslav Sykáček tehdy obvinili svého kolegu místostarostu Darka Švába, že zakázku za téměř třicet milionů korun účelově rozdělil na devět menších podlimitních zakázek a dopustil se tak nezákonného jednání, jímž poškodil i město Rumburk.

Jejich obviněním se zabývalo i rumburské zastupitelstvo, z jehož podnětu byl o prošetření případu požádán Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Rekonstrukce mostů byly až do jeho rozhodnutí zastaveny a přiznaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj nebyla dosud čerpána.

-g-

Tisk Tisk | E-mail E-mail