Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Projekt RESTART – pomoc v nejvyšší čas

Projekt RESTART, který realizuje Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem ve spolupráci s dodavatelem služeb S-COMP Centre CZ s.r.o. se přehoupl do dalšího kalendářního roku, do roku 2012, a tím se posunul i do druhé poloviny své aktivní realizace.Možnost zapojit se do projektu a tím získat výhody, které projekt nabízí, mají jak propouštění zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé už jen do 30. 9. 2012.K 31. 1. 2012 vstoupilo do projektu již 201 osob, což tvoří více než polovinu účastníků, kteří mají možnost zapojit se do projektu. Poměrně vyvážené je zastoupení mužů a žen vstupujících do projektu, do projektu bylo zařazeno 91 mužů a 110 žen.

Všichni účastníci postupně absolvují povinné aktivity projektu – pracovní diagnostiku a dva druhy školení. První typ školení sestává ze tří modulů (Pracovní právo, Psychologické aspekty propouštění a Finanční gramotnost), tyto aktivity úspěšně absolvovalo již 158 účastníků. Témata jim pomáhají orientovat se ve spleti zákonů, získají informace o finančních produktech a také jejich záludnostech a nástrahách současného finančního prostředí, současně s návodem, jak tuto situaci co nejlépe zvládnout. Lektoři je také připravují na psychické nástrahy životní situace, do které se dostali ne vlastní vinou. Projekt je určen pro zaměstnance, kteří dostanou výpověď od svého zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti nebo restrukturalizace podniku, nebo jim zaměstnavatel z týchž důvodů neprodlouží pracovní poměr na dobu určitou. Nicméně se jedná vždy o rozhodnutí zaměstnavatele, ne zaměstnance.

Následující školící aktivita je zaměřená na přípravu na přijímací pohovor. Aktivitu Školení v oblasti klíčových kompetencí včetně IT absolvovalo již 127 osob. Tento vzdělávací blok oceňují nejvíce ti, kteří dlouhodobě pracovali u stejného zaměstnavatele a po např. 25 letech, poprvé v životě, dostali výpověď. Jejich první otázka, poté, co se smíří s tím, že situace je nevratná a že opravdu nemají svoji práci, je „co teď…“ Sestavíme s nimi jejich CV, které účastníci umisťují na stránky projektu www.projekt-restart.cz, naučíme je hledat na portálech, které nabízejí volná pracovní místa, poskytneme poradenství, jak postupovat na úřadech a v neposlední řadě se snažíme je naučit, jak se chovat při výběrovém řízení a odolat tak nástrahám personalistů.

Pro 300 osob, z celkového plánovaného počtu 400 podpořených osob projektem, máme připravenu nabídku rekvalifikací, již jsou závislé na poptávce trhu práce. Oblíbené jsou rekvalifikace zaměřené na dovednosti IT, získání řidičských či svářečských průkazů. S osvědčením o absolvování rekvalifikace odcházejí z projektu i pracovníci v sociálních službách, cukrářka, mzdové účetní, obsluhy vysokozdvižných vozíků a jiné. Celkem již rekvalifikační kurzy úspěšně ukončilo 129 osob.

Po absolvování rekvalifikace přichází poslední, pro mnohé účastníky z jejich pohledu ta nejdůležitější pomoc z naší strany a pro ně ten nejdůležitější krok, a to je získání nového uplatnění na trhu práce – nové zaměstnání.V rámci projektu mají možnost pracovat nejprve „nanečisto“, neboť projekt umožňuje realizovat praxi nebo exkurzi u nového zaměstnavatele, aby obě strany mohly zjistit, že jejich rozhodnutí je správné. Tuto možnost již využilo celkem 68 osob, pouze v jednom případě se stalo, že účastnice projektu po absolvování exkurze nepodepsala se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, očekávání jedné a druhé strany nebylo naplněno, a tak účastnice projektu i zaměstnavatel hledají dále.

Nové zaměstnání v rámci projektu RESTART našlo již 88 osob, z toho je 64 osob umístněno na tzv. dotovaných pracovních místech a 23 osob, což je čtvrtina ze všech zaměstnaných, na nedotovaných pracovních místech. Tento výsledek ukazuje na to, že i v regionu, který patří mezi oblasti s nejvyšší nezaměstnaností v celé ČR, je možné pracovní místo najít. Je pravda, že někdy je to na úkor svého osobního pohodlí, někdy dochází k zásadní změně v rámci svého zaměření na trhu práce, někdy má nová pracovní smlouva pouze krátkodobý charakter, ale je! Tito lidé využili nabízené příležitosti a pro všechny ostatní by měli být příkladem a současně s tím i motivací k tomu, že jde začít znova bez vlivu ekonomické situace, věku a vzdělání.

Celkově lze tedy hodnotit dosavadní průběh realizace projektu za úspěšný a věříme, že společnými silami zvládneme „druhý poločas“ co nejlépe tak, aby pomoc v rámci projektu přicházela všem potřebným.

-r-

Tisk Tisk | E-mail E-mail