Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!

Toto a mnohá jiná hesla jste mohli 8. března spatřit na chodbách rumburského gymnázia. Ve škole totiž probíhal projekt »Den totality«, v jehož rámci se žáci na jeden vyučovací den přenesli do roku 1985. Pro nastínění podmínek této éry byly chodby upraveny žáky třetích ročníků s humanitním zaměřením, měnilo se téměř vše současné – místo fotografií z různých koutů světa na stěně visely fotografie významných komunistických vůdců, diplomy současné vystřídaly diplomy Partyzánského samopalu, Fučíkova odznaku aj. a nástěnky byly předělány v duchu VŘSR, MDŽ či ruského jazyka. Kmenové třídy byly také upraveny, došlo tedy k výměně fotografií prezidentů, státních znaků, atd. Avšak tvář neměnila jen budova, i žáci byli vyzváni, aby se příslušně oblékli, nechali doma výdobytky civilizace, jako jsou pet lahve a mobilní telefony a aby děvčata jednou odložila líčidla. Zvláštní výhody poté byly poskytnuty skupinám jako SSM nebo Pionýr, všichni v těchto stejnokrojích získali výbornou svačinu. Den totality však nebyl jen o svačině, celý den o přestávkách probíhaly nejrůznější soutěže jako »Poznej svého učitele«, »Céčka« a »Pomoz sbírat kapitalistického brouka«. Z mého hlediska byla rozhodně nejpovedenější soutěž Poznej svého učitele, kde jsem si u mnohých fotografií lámala hlavu, kdo na nich je, a někdy dokonce i úspěšně. Den byl zakončen Spartakiádou v aule, kterou jsme na hodinách tělocviku cvičili přibližně dva týdny, a odpoledne schůzkou Pionýra a diskotékou SSM. Projekt mi určitě pomohl pochopit alespoň částečně dobu osmdesátých let, otázkou však je, nakolik byl tento den ze strany učitelů přikreslen?

Další informace viz reportáž na stránkách www.gymrumburk.cz.

Stefanie Bílková

Tisk Tisk | E-mail E-mail