Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Šluknovsko se bojí o osud protidrogového K-centra

Šluknovsko • „Existence rumburského komunitního centra pro uživatele drog je v ohrožení. Vinou neustálého krácení dotací a nedostatku financí je jeho činnost zajištěna pouze do září tohoto roku. Co bude s klienty dál, to bohužel nikdo neví,“ zdůraznil při poradě tajemníků městských a obecních úřadů Šluknovského výběžku ředitel rumburského K-centra Vít Jelínek.

Na setkání tajemníků, které na rumburskou radnici svolala tajemnice Dagmar Žáková, byl pozván i ředitel komunitního centra (K-centrum) pro drogově závislé v Rumburku Vít Jelínek. Jeho informace o vývoji drogové scény ve Šluknovském výběžku všechny přítomné šokovaly. „Drogy jsou v současnosti největším problémem Šluknovského výběžku. I přes úspěchy při potírání drogové kriminality v Rumburku v posledních měsících, nepodařilo se drogovou scénu ve výběžku ani omezit, natož vytlačit. Naopak, aktivity výrobců a distributorů drog se přesouvají i do jiných měst a obcí Šluknovska,“ varuje Jelínek.

Jeho slova potvrzují i starostové ostatních obcí, například František Moravec ze Starých Křečan: „Starostové obcí jsou znepokojeni současnou situací v regionu. Zatímco v Rumburku se podařilo vychytat několik varen a drogových center, ve Starých Křečanech vznikly v posledních týdnech další tři nové varny.“Stejný problém řeší i starosta Lipové Pavel Svoboda: „Jsme obec pouze se šesti sty obyvateli, i přesto jsou u nás dvě tři místa, kde se podle místních vaří pervitin.“

Budoucnost K-centra je nejistá

Situace je o to horší, že rumburské Komunitní centrum pro drogově závislé nyní bojuje o holou existenci. Nedostatek finančních prostředků, který je způsoben neustálým snižováním dotací, vede k tomu, že toto zařízení bude zřejmě nuceno po deseti letech své existence ukončit svou činnost, a to již na podzim tohoto roku.„Chybí nám téměř tři sta tisíc korun, abychom mohli provádět základní péči o klienty a terénní práci. Nemáme peníze ani na provoz centra, ani na platy dvou zaměstnanců,“ vysvětluje Vít Jelínek.

 Vize finanční situace pro rok 2012

RVKPP   247 000 Kč
 MPSV   250 000 Kč
 MZ   20 000 Kč
 Ústecký kraj  70 000 Kč
 Rumburk  300 000 Kč
 Celkem přiděleno  887 000 Kč
 Celkem požadováno              1 136 374 Kč
 Skutečné náklady  1 167 515 Kč
 Rozdíl   280 515 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Rumburské K-centrum zakládal před deseti lety tehdejší místostarosta a současný starosta Rumburku Jaroslav Sykáček. „Tenkrát jsme toto zařízení vybudovali na koleně v provizorních prostorách. Ale vynutila si to situace, kdy se v Rumburku začaly razantně rozmáhat drogy. Za těch deset let odvedlo K-centrum dost velký kus práce. Má stále více klientů ať již mezi uživateli drog, tak i mezi těmi, kterým poskytuje poradenskou činnost, například mezi rodiči na drogách závislých dětí. K-centrum si vybudovalo svou prací v regionu respekt a hlavně důvěru mezi svými klienty, což je velmi důležité, protože jinak by práce s nimi byla absolutně nemožná. A teď to má všechno skončit?“ táže se starosta.

Právě město Rumburk je největším donátorem tohoto zařízení. Každoročně věnuje na jeho provoz částku 300 tisíc korun. Dalších 250 tisíc korun poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a téměř stejná částka putuje z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Nejmenší částkou toto zařízení podporuje Ústecký kraj, a to 70 tisíci korunami.

Ústecký kraj je druhý nejhorší

„Ústecký kraj se po Praze potýká s druhou největší drogovou scénou v republice. Ale je také druhým krajem po kraji Karlovarském, který na prevenci kriminality ročně dává nejmenší částku peněz,“ zdůrazňuje Jelínek. Dodává, že Liberecký kraj, který má o dvě třetiny drogově závislých méně, než kraj Ústecký, vydává ročně na boj s drogami 11,5 milionu korun, zatímco Ústecko pouze čtyři miliony.

Rumburské K-centrum eviduje k současnému dni 227 uživatelů drog z celého Šluknovského výběžku, přičemž v roce 2007 jich bylo jen 78. V témže roce bylo rumburským centrem vydáno 14504 injekčních setů, v roce 2011 to již bylo 41192 setů.

V roce 2007 bylo na činnost K-centra vyčleněno 800 tisíc korun, skutečné náklady však byly o 133 tisíc korun vyšší. Pro rok 2012 bylo K-centru přiděleno pouze 887 tisíc korun, skutečné náklady však činí 1168 tisíc korun.

Péče o drogově závislé,a nejen pro ně

Rumburské K-centrum poskytuje drogově závislým nejen výměnu injekčních setů, ale i možnost praní prádla a udržování osobní hygieny. Zajišťuje odběr krve na vyšetření infekčních chorob, a v případě potřeby i lékařské vyšetření. Rodinným příslušníků drogově závislých poskytuje poradenství zdarma.

Zároveň se věnuje terénní práci a mapuje situaci na drogové scéně v celém Šluknovském výběžku.

V posledních měsících se situace podle Víta Jelínka na Šluknovsku zhoršuje. „Evidujeme nejen zvýšení počtu drogově závislých, ale hlavně mládnutí naší klientely. Zatímco ještě před třemi roky byla většina klientů starší 25 let, nyní zde máme šestnácti – sedmnáctileté studenty středních škol a učilišť. A jsou to většinou intravenózní uživatelé pervitinu,“ upozorňuje na tento fakt ředitel K-centra.

Provoz K-centra šetří státu peníze

Dalším problémem je i nárůst infekčních chorob v regionu. Sedmadvacet klientů K-centra je nakaženo virovou hepatitidou typu C (VHC), nově byla zachycena jedna osoba s pozitivním nálezem HIV. „Léčba jednoho pacienta s VHC vyjde na 500 až 800 tisíc korun, roční náklady na léčbu HIV pozitivního vyjdou na 230 tisíc korun. Jinými slovy, náklady na léčbu dvou VHC pozitivních se rovnají celoročnímu provozu rumburského K-centra. Pokud bude zavřeno, dá se předpokládat, že počty infekčních onemocnění v komunitě drogově závislých na Šluknovsku dramaticky stoupnou,“ varuje Jelínek.

„Další otázkou zůstává, co se stane s více než 40 tisíci použitými injekčními sety, které jsou v současné době prostřednictvím K-centra odborně likvidovány. Kdo bude nové stříkačky těmto lidem vydávat. Kdo jim bude provádět odběry na VHC a HIV?“ ptá se ředitel rumburského K-centra Vít Jelínek.

Gabriela Doušová

  Bez názvu-1

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail