Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 18. 4. 2012 | Nezařazené

Společně do školky již v dubnu

Začleňování Romů do společnosti začíná u dětí

Romské sdružení Čačipen připravuje projekt integrovaného dětského klubu v Rumburku. Toto předškolní zařízení pro romské i neromské děti s dopoledním provozem by mělo mít kapacitu 12 až 15 dětí v předškolním věku. Projekt se může uskutečnit díky dotaci MŠMT a spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Rumburku, v jehož prostorách bude realizován. Provoz klubu bude zahájen v dubnu letošního roku.

Hlavním cílem projektu je zapojit děti ze socio-kulturně odlišného prostředí, zejména děti z romských komunit, do předškolního vzdělávání a podpořit tak jejich šance na úspěšné zvládnutí školní docházky. Do projektu jsou zapojeny též rodiny, které dávají přednost alternativnímu předškolnímu vzdělávání v menších dětských skupinách. Koncepce klubu je inspirována moderními pedagogickými směry, které zdůrazňují individuální a tvořivý přístup k výchově a dokážou tak lépe reagovat na potřeby a odlišnosti dětí z různého sociálního a etnického prostředí. Důležitou součástí projektu je spolupráce s rodinami, chybět nebude ani terénní práce a sociální a výchovné poradenství.

Romské sdružení Čačipen se od roku 2004 věnuje organizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež, poskytování poradenství a dalším aktivitám ve prospěch romské komunity. Svou činností se snaží zapojit zejména mladé lidi do majoritní společnosti. Projekt předškolního klubu představuje další krok k naplňování tohoto poslání.

Tereza Hrbolková

Tisk Tisk | E-mail E-mail