Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zástupci Šluknovska besedovali ve štrasburku o integraci Romů

Štrasburk • Během únorového plenárního zasedání Evropského parlamentu pozval europoslanec Richard Falbr do Štrasburku 50 zástupců krajů, obcí a organizací z České republiky, které se potýkají s problémem sociálního vyloučení Romů. Mezi pozvanými nechyběli ani zástupci Šluknovského výběžku, varnsdorfský starosta Martin Louka, starostka ze Šluknova Eva Džumanová a Michal Maják, starosta Jiříkova. Rumburk reprezentovala místostarostka Alena Winterová.

strasburk

„Navštívili jsme sídlo Evropského parlamentu a Rady Evropy, ale také štrasburskou radnici a všude jsme se setkali s představiteli zodpovědnými za řešení romské problematiky,“ vzpomíná na čtyři náročné dny Alena Winterová. „Vyslechli jsme spousty projevů a rad, jak bychom měli řešit romskou problematiku, byli jsme seznámeni s tím, jak se s tímto problémem vypořádávají i v jiných zemích, a přestože jsme byli zpočátku terčem jejich kritiky, která mnohdy vychází z jejich neznalosti našich reálií, nakonec i oni přiznali, že problém s Romy je v celé Evropě,“ dodává místostarostka.

Podle Richarda Falbra, člena Výboru pro sociální věci a zaměstnanost EP, je na integraci Romů nutno pohlížet ze všech úhlů pohledu. „Osobně kritizuji především demotivující systém sociálních dávek, naprosto nedostatečnou definici lichvy a její potírání, chybějící normy, které by upravovaly maximální množství osob žijících v jednom bytě a další věci, které v současné podobě znemožňují systémová řešení a vedou k tomu, že ve společnosti eskalují problémy. Tady už nejde o rasovou, ale o sociální otázku,“ vysvětloval Falbr.

Názory na řešení problematiky začleňování romské komunity do majoritní společnosti se podle Aleny Winterové v mnoha případech lišily. „Jejich neznalost našeho prostředí, našich legislativních i finančních možností často vedla k neporozumění. Dávali nám rady, které nemůžeme v současné době uskutečnit. Nebo naopak, radili nám to, co už je u nás běžná praxe. Takže tato setkání mnohdy nebyla tak přínosná, jak bychom očekávali,“ dodává rumburská místostarostka. Ta si ale naopak pochvaluje setkání se zástupci měst v kuloárech.

„Teprve mimo oficiální program jsme mohli diskutovat o tom, co nás trápí a jak své problémy s Romy řešíme. A nalezli jsme hodně společného. Je jasné, že velká část práce spočívá na městech a obcích, ale bez podpory vlády, kvalitního legislativního zázemí, bez podpory zaměstnanosti a důrazu na zodpovědnost rodiny a každého jednotlivce zvlášť tento problém řešit nepůjde,“ shrnuje výsledky štrasburského setkání Alena Winterová.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail