Děvčata z Tyršovky opět bodovala

Tištěné noviny 07/2012 | 20. 4. 2012 | Nezařazené

skrivanci

Stalo se již tradicí, že dívky i hoši z Tyršovky se pravidelně zúčastňují pěvecké soutěže Skřivánek. A musíme konstatovat, že umístění našich zpěváků bylo vždy na předních místech.Také v letošním roce pěvecká soutěž dopadla pro Tyršovku velice dobře. Do krajského kola se probojovalo sedm dívek a všechny získaly ocenění. Jsme rádi, že dvě talentované žákyně, Klára Vachtová a Sabina Helikarová, oslnily porotu natolik, že postoupily do celostátního kola, které se konalo 19. a 20. března. I zde si vedly nadmíru dobře a Sabina si dokonce z Karlových Varů přivezla Čestné uznání.

Chceme touto cestou poděkovat všem soutěžícím za dobrou reprezentaci školy a samozřejmě velký dík patří i paní učitelce Ivetě Vodráčkové za perfektní přípravu žákyň na soutěž.

J. Otmarová, ZŠ Tyršova

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/04/20/devcata-z-tyrsovky-opet-bodovala/