Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská radnice prošla ministerskou kontrolou

Správnost postupu města Rumburk v oblasti povodňových škod prověřují kontroloři Ministerstva pro místní rozvoj. Kontrolou prošla tentokrát akce Rekonstrukce zatrubněné vodoteče v ulici Dolní. Předmětem kontroly byl postup města při podání žádosti o dotaci, plnění dotačních podmínek, to jestli je příčinná souvislost mezi přírodní katastrofou a poškozením a postup při výběrovém řízení. Ani při této kontrole nebyly shledány žádné chyby v postupu města Rumburk.

-r-

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail