Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Elektronické zadávání veřejných zakázek v Rumburku? Prozatím ne!

Město Rumburk, tak jako ostatní veřejní a další zadavatelé, je povinno řídit se při zadávání veřejných zakázek Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Tento zákon rozeznává takzvané podlimitní, nadlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu, tedy zakázky na služby a dodávky, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne 1 milionu korun bez DPH, a zakázky na stavební práce, jejichž cena nepřesáhne 3 miliony korun bez DPH.

Profil zadavatele

Město Rumburk má od 1. dubna povinnost uveřejňovat písemnou výzvu k podání nabídky veřejné zakázky na tzv. profilu zadavatele.

Není to sice příliš komplikovaný proces, ovšem je nutné mít podrobnou znalost Zákona o veřejných zakázkách, stanovisek Ministerstva pro místní rozvoj, vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a také určité zkušenosti se zadávacím procesem.

Nástrojem, který by měl zadavatelům sloužit a ulehčovat jim práci, namísto toho, aby se stali otroky takového systému, je právě profil zadavatele. Ve své základní podobě slouží jako „nástěnka“, na které jsou uveřejňovány informace, se kterými je zapotřebí seznámit dodavatele, například výzva, zadávací dokumentace, dodatečné informace, protokoly o jednání či nejrůznější zprávy a výsledky.

E-tržiště

Od 1. 7. 2012 má Rumburk povinnost pořídit si další nástroj pro zadávání veřejných zakázek, a to je e-tržiště. V něm budou zadávány veřejné zakázky na určené komodity, jako je například nákup kancelářského papíru, čisticích prostředků, ale třeba i služby, jako je mytí oken, opravy služebních automobilů, či vaření obědů. Na veřejné zakázky na stavební práce se e-tržiště nevztahuje.

NEN

K zadávání veřejných zakázek na stavební práce by měl sloužit systém NEN (národní elektronický nástroj), který v tuto chvíli připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento systém by měl být v ostré verzi k dispozici v polovině roku 2013.

Všechny tři moduly, mnohé další (například elektronické aukce) a služby, například datové úložiště a archivace dat po dobu deseti let, nabízí několik certifikovaných nástrojů. V současné době jich je na trhu dvanáct. Jedním z nich je systém EZAK (Elektronické zakázky), který pro svou komplexnost a spolehlivost používá i Ministerstvo pro místní rozvoj a několik desítek dalších státních organizací a institucí.Systém Ezak používá i statutární město Liberec, a to od října 2009. „Za celou dobu Ezak u nás funguje bez problémů, což se o jiných systémech používaných magistrátem říct nedá,“ vysvětluje vedoucí odboru veřejných zakázek Jan Audy, a dodává: „Ezak spolehlivě plní funkce profilu zadavatele, jehož důležitost díky transparenční novele od 1. dubna ještě vzrostla.

Ezak používá i Děčín. Vedoucí oddělení veřejných zakázek Věra Havlová o něm říká: „Ezak používáme od listopadu 2011. Od dubna zavádíme tzv. multiprofil zadavatele, jehož prostřednictvím budou moci veřejné zakázky administrovat i všechny příspěvkové organizace města pod svým identifikačním číslem. Výhodou systému je transparentnost zakázky, zveřejnění jednotlivých fází procesu včetně závěrečného vyhodnocení, případně i zveřejnění smlouvy. Nástroj eliminuje chyby, šetří čas úředníků i peníze daňových poplatníků. Jen na devíti zakázkách jsme ušetřili přes dva miliony korun. O výhodách Ezaku hovoří i jeho další uživatelé.“

Na základě těchto doporučení a v souladu s usnesením zastupitelstva pověřil starosta Sykáček tajemnici úřadu Dagmar Žákovou, aby pořídila systém, který umožní transparentní zadávání veřejných zakázek. Tajemnice zakoupila doporučovaný Ezak. Jeho nákup však zastupitelé neschválili a produkt bude vrácen.

Město Rumburk by mělo v tomto roce (dle schváleného rozpočtu na rok 2012) zadávat přibližně 116 zakázek malého rozsahu a 16 zakázek na stavební práce. V tuto chvíli není, díky rozhodnutí zastupitelů, schopno celý proces provést transparentním a nediskriminačním způsobem, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

-r-

Tisk Tisk | E-mail E-mail