Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Letitý spor Rumburku se Skanskou je u konce

Obě strany se dohodly na mimosoudním vyrovnání, zbývá požehnání soudu

Rumburk • Téměř patnáct let trvající spor se stavební společností Skanska se podařilo rumburské radnici vyřešit. Zastupitelstvo schválilo návrh mimosoudního vyrovnání, které předpokládá desetimilionovou kompenzaci pro firmu. Zbývá již jen požehnání soudu.

Spor s celou řadou soudních jednání se táhl od roku 1997. Město si v roce 1996 u tehdejší stavební firmy IPS objednalo stavbu centrálního zásobování teplem (CZT). Kvůli neshodám ve financování CZT se stavba nakonec neuskutečnila. Město totiž mělo předat do 15 dnů od podepsání smlouvy staveniště a složit 10 % z celkové ceny díla, tj. zálohu téměř 23 milionů korun. Jelikož dle názoru IPS město ani jednu z podmínek nesplnilo, odstoupila firma sama od smlouvy již 27. 3. 1998. Žaloba na město byla podána až v roce 2002 a firma požadovala kompenzaci 21 milionů za náklady spojené s projektem a zahájením stavby.

To město odmítlo, a tak spor začal řešit soud. Jeho první rozhodnutí znělo ve prospěch města. Mezitím se firma IPS dostala do konkurzu, a zdálo se, že spor bude již ukončen. Ale nebyl.

Pohledávky krachující firmy převzala Skanska, a ta soudní spor s Rumburkem znovu otevřela, a to jen několik hodin před vypršením lhůty, kdy se mohla proti rozhodnutí soudu odvolat. Tentokrát se soud přiklonil na stranu firmy a město mělo zaplatit. Z požadovaných 21 milionů se však částka i s penále a soudními výlohami vyšplhala až na padesát milionů korun.

Hrozba definitivní prohry v sérii soudních sporů se nad městem vznášela posledních pět let. 50 milionů korun je zhruba čtvrtina rozpočtu, s nímž se počítá pro letošní rok. Pro město by vyplacení této částky znamenalo velké finanční problémy. Vedení města nakonec začalo jednat o smíru a do dalších jednání s firmou a jejími právníky vyslalo vyjednávací tým ve složení starosta Jaroslav Sykáček, místostarosta Darek Šváb, zastupitel Karel Schäffer a až do konce minulého roku i Ladislav Pokorný.

Obě strany se nakonec dohodly na mimosoudním vyrovnání ve výši deseti milionů korun. To schválili ve čtvrtek 5. dubna i rumburští zastupitelé. Teď zbývá než čekat na schválení dohody soudem, který o sporu rozhoduje.

Pokud dohodu schválí i soud, uzavře se tak spor vlekoucí se více než patnáct let. Po nabytí právní moci pak bude mít Rumburk třicet dní na to, aby celou částku Skansce uhradil.V rumburském zastupitelstvu se však ozvaly i hlasy proti této dohodě. Zastupitelka Bronislava Nedvědová odmítla spolu se svým kolegou Josefem Růžičkou o smíru se Skanskou hlasovat kvůli možné trestní odpovědnosti. Původní smlouva podle nich byla podepsána bez vědomí zastupitelstva a jako taková je neplatná. Smír by ji prý legalizoval.                          

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail