Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Malé nahlédnutí do rumburské kroniky

Řekněme si několik slov, jak to bylo s rumburskou poštou.

Pošta a telegraf byly jednou z věcí, kterou se ohlašovala nová doba. Kdy byl založen první poštovní úřad v okrese se přesně neví, ale podle dvou trubek v erbu Rumburku můžeme si myslet, že tu třeba procházeli poslové se zprávami a dopisy do sousedních zemí.C. K. poštovní úřady pro Rumburk, Dolní Podluží a Krásnou Lípu existují od roku 1836. Každá pošta byla zároveň sběrnou C. K. poštovní spořitelny.

Telegrafní stanice byla v Rumburku od roku 1856. 10. května byla otevřena linka do zámoří, 29. června začal fungovat telegraf Rumburk – Šluknov – Mikulášovice a postupně do dalších míst výběžku. V kombinaci s nádražními stanicemi bylo možno se dorozumět s Jiříkovem, Dolním Podlužím, Chřibskou, Novou Vískou a Jedlovou.

Poštovní úřad Rumburk byl od 1. března 1874 převeden na státní a od 1. ledna 1880 sloučen s telegrafním úřadem.

Obchodní bilance roku 1883 sloužila dále jako statistický příklad poštovního obratu. Nebyly započítány obyčejné korespondence, ale například peněžní obrat, který činil 606500 zlatých, došlo 70 ks rekomando dopisů, 14676 ks peněžních a balíkových zásilek, 44036 ks telegramů.

Poštovní úřad sídlil v dnes již zbořeném domě v Poštovní ulici, dnešní budova byla postavena roku 1903. Druhý poštovní úřad byl u nádraží. Poštmistrem byl v předválečné době pan Josef Heger. Samostatný poštovní úřad byl v Dolních Křečanech v budově obecního úřadu. Vedl ho pan Josef Voldřich, posledním poštmistrem byl od roku 1945 do sloučení obcí 1949 pan Krejbich. Poštu v Horním Jindřichově vedl pan Rudolf Eckert.

V roce 1935 měl Rumburk přibližně 309 telefonních účastnických stanic. Poplatek činil 2 Kčs. Hovory do Dolních a Starých Křečan, Jindřichova a Filipova byla zdarma. Do Prahy 7 Kčs, do Děčína 5 Kčs, do Šluknova 2 Kčs a do Brna 12 Kčs.

Poštovní panáčci s koníky a vozíky zůstali jen v písničce. Nahradila je auta, ale poštovní brašny listonošů i listonošek zůstaly stejně těžké, jako kdysi. Stejně tak cesty v parnu, dešti, na sněhové klouzačce. Nemají to lehké, proto jim odpusťme občasné zdržení. Přejme jim pevné zdraví a dostatek sil.

-zib-

Tisk Tisk | E-mail E-mail