Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rozvod se nekoná, tandem Sykáček – Šváb povede rumburskou radnici dál

zastupitelstvo

Rumburk • Již podruhé během půl roku museli rumburští zastupitelé rozhodovat o tom, kdo dál povede rumburskou radnici. Přestože padl návrh odvolat z funkce starostu Jaroslava Sykáčka i místostarostu Darka Švába, nakonec zůstali ve funkci oba. Problém ve vedení města, které spolu nedokáže již delší dobu komunikovat, tak zůstal nevyřešen.

V říjnu loňského roku byli rumburští zastupitelé náhle postaveni před výzvu tehdejšího místostarosty Ladislava Pokorného, aby řešili dlouhotrvající spory ve vedení města a v tajném hlasování rozhodli o tom, kdo rumburskou radnici povede dál. Pokorný se tehdy snažil přesvědčit své kolegy, že spolu-práce s místostarostou Darkem Švábem nadále není možná. Zastupitelé tehdy jeho výzvu vyslyšeli a o důvěře v členy vedení města hlasovali. Ovšem až na Pokorného důvěřovali všem. A ten, který kritizoval, byl z funkce odvolán.

Jak se zdá, tento krok byl zcela zbytečný, protože vztahy ve vedení města se nejen nezklidnily, ale ještě více vyhrotily. Osočování a napadání mezi místostarostou a starostou se přeneslo z jejich kanceláří na zasedání rady města a vzápětí i do zastupitelstva.

Pověstnou kapkou, kterou přetekl pohár jejich nesnášenlivosti, a jablkem sváru se stal nákup elektronického systému, který by sloužil k transparentnímu zadávání veřejných zakázek. Spor, který by za jiných okolností šlo vyřešit během půl hodiny, se nyní přetřásal na zastupitelstvu několik hodin.

Dokonce kvůli tomu bylo zasedání zastupitelstva z 5. dubna přerušeno a pokračovalo následující čtvrtek 12. dubna. Zastupitelé byli vtahováni do technických záležitostí systému, byly jim předkládány související informace o zákonu o obcích, o veřejných zakázkách i jejich novelizacích, byli zavaleni detaily ze starých i nových směrnic městského úřadu. Je pochopitelné, že v té změti protichůdných informací a argumentů, které byly mnohdy doprovázeny řadou jízlivostí, ironických poznámek a napadání, se nemohli řádně rozhodnout, zda nákup produktu posvětit, či nikoliv.

Nakonec odhlasovali svůj nesouhlas se zakoupením systému Ezak, přestože již byl zakoupen, a o jeho dalším osudu bude rozhodovat snad příští rada a možná i další zastupitelstvo.

Dva se perou, třetí to odskáče

Nákup Ezaku se paradoxně obrátil proti tomu, kdo byl jeho pořízením pověřen – proti tajemnici úřadu. Zastupitelstvo sice dalo úkol Radě města, aby připravilo směrnici, podle níž by se zadávaly veřejné zakázky transparentním a nediskriminačním způsobem, ale protože se nikdo z radních k tomuto úkolu neměl, pověřil jím starosta tajemnici Dagmar Žákovou.

Ta směrnici připravila, vybrala, dle jejího soudu, v té době nejlepší nástroj pro zadávání veřejných zakázek Ezak a zakoupila ho. Zaměstnanci úřadu byli proškoleni a vše bylo připraveno, aby od 1. dubna začal systém pracovat. Ale v tu chvíli se proti tomu postavil místostarosta Darek Šváb a poté i celá rada, a odmítli již zaplacený produkt přijmout do rozpočtu města. Přestože později Darek Šváb na zastupitelstvu tvrdil, že peníze má připraveny v rozpočtové rezervě, nákup Ezaku v zastupitelstvu schválen nebyl.

Důvodem údajně bylo to, jakým způsobem tajemnice při jeho pořízení postupovala. Místostarosta Šváb tvrdí: „Tajemnice hrubě překročila své kompetence, nakoupila systém bez výběrového řízení, chovala se netransparentně, neinformovala Radu města ani vedení a ani si nezajistila finanční krytí.“

Starosta Sykáček naopak tajemnici hájí: „Dostala ode mne příkaz, aby zařídila směrnici na zadávání veřejných zakázek a zakoupila systém, který to umožní. Jednala tak, jak jsem jí řekl a jednala přesně podle zákona a směrnice, která v době, kdy Ezak nakupovala, byla ještě v platnosti.“ Starosta byl jediný, kdo se Žákové zastal.

Boj o Ezak vnímá Dagmar Žáková jako útok na svou osobu, což připomněla na posledním zasedání zastupitelstva, a snahu Rady města potrestat ji za tento nákup vnímá jako snahu o její diskreditaci.

V tuto chvíli již není podstatné, zda se zastupitelé při hlasování o Ezaku rozhodovali podle svých znalostí, svého svědomí či podle sympatií k jednomu či druhému názoru. Podstatné je, že část problému byla vyřešena. Ezak nebude. Další část problému, potrestání tajemnice starostou města tak, jak si Rada přála, byl splněn. Starosta tajemnici pokáral za to, že nákup nezahrnula do rozpočtového provizoria. Co se bude dít dál, je nyní těžké předjímat.

A jede se dál

Dusná atmosféra na radnici i v zastupitelstvu vygradovala a místostarosta Darek Šváb navrhl ve čtvrtek při zasedání zastupitelů své odvolání i odvolání starosty Jaroslava Sykáčka. O tom, že se k tomuto kroku schyluje, mluvil celý Rumburk již od předchozího čtvrtka, dokonce městem kolovaly „zaručené“ informace o tom, kdo bude hlasovat pro, kdo proti a kdo se zdrží hlasování či vhodí neplatný hlasovací lístek. Snad právě proto mělo toto zastupitelstvo tak hojnou návštěvnost. Na to, co zbude ze současného vedení radnice, se přišly podívat desítky lidí,  a také několik novinářů.

Mezi hosty se dokonce objevil i poslanec a stranický kolega Darka Švába a Jaroslava Sykáčka Jaroslav Foldyna. Ve svém emotivním projevu před hlasováním o důvěře/nedůvěře připomněl všem, že pár Šváb – Sykáček patří mezi nejúspěšnější vedení měst na Ústecku. Že díky jim dvěma je Rumburk jedním z velmi mála měst, které funguje a které se rozvíjí, a dal najevo svou nelibost nad tím, že třináct let práce, kterou společně městu odvedli, teď oba utopí v malicherných hádkách. S jeho slovy souhlasil i Sykáček, který přiznal, že ačkoliv si se svým kolegou již delší dobu nerozumí, dokázali v posledních několika měsících udělat spoustu práce, vyřešit mnoho úkolů a sporů, a i přesto, že spolu těžko komunikují, jejich práce je nadále kvalitní a plodná.

Foldynova slova však velmi zapůsobila na místostarostu Darka Švába, a jen těžko ovládal své dojetí, když se několika prostými slovy Jaroslavu Foldynovi za vzniklou situaci omluvil.

Žádost místostarosty Švába, aby zastupitelé konečně spor na radnici „rozštípli“, a jak řekl při předchozím zasedání „aby už ukončili to trápení,“ zůstala však nevyslyšena. K velkému překvapení většiny přítomných se nenašlo dost těch, kteří by odvolání některého z obou pánů potvrdili. Pro Sykáčkovo odvolání z funkce hlasovalo jedenáct zastupitelů, pro jeho setrvání se vyslovilo šest. Pro Darka Švába hlasovalo třináct zastupitelů a pět bylo proti jeho další práci ve vedení města. Zastupitelé Bronislava Nedvědová a Josef Růžička se hlasování nezúčastnili.

Ve svých funkcích tak zůstávají i nadále oba dva současní představitelé a jejich práce, boj či rozvrat tak bude pokračovat – minimálně do dalšího zastupitelstva.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail