Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vzpomínka na profesora Jana Oprchala

V letošním roce slaví Sokol 150. výročí založení. Nelze tedy zapomenout ani na jednoho z vedoucích činitelů rumburské tělovýchovy, obětavého cvičence, cvičitele a organizátora – pana profesora Jana Oprchala.

Do Rumburku přišel učit na gymnázium v roce 1948. Rád a s potěšením zjistil, že zájem žáků o sport je velký, ale byl nemile překvapen naprosto nedostatečným sportovním a tělocvičným nářadím nejen ve škole, ale opravdová sportoviště chyběla v celém městě.

Navázal bezodkladně na práci svého předchůdce profesora Štěrby, shromáždil kolem sebe mládež, začali s košíkovou a výsledky se brzy dostavily. Během roku získalo studentské družstvo titul krajského přeborníka. Úspěch nadchl a zanedlouho hrálo košíkovou ve výběžku deset družstev. Na škole se stala základním sportem.Nechyběla ovšem ani lehká atletika, která rovněž přinesla přebornické tituly, zájem mládeže stoupl a s pomocí pana profesora bylo vybudováno atletické hřiště. Pozornost se ovšem věnovala i branným sportům, vznikla družstva chlapců i dívek, která dosahovala pěkných výsledků v odbíjené. Pořádaly se závody, lyžařské i letní túry – prostě sport a cvičení rostlo a výsledky byly velmi dobré. K radosti pana profesora vítězilo se v okrese i v kraji. To byla jeho nejlepší odměna za umění probuzení zájmu, za vrcholnou iniciativu. Tu vložil i do budování sportovišť. Přičinil se o zbudování stadionu, kurtů na odbíjenou a kurtů tenisových.

Pan profesor Oprchal zemřel v roce 1996. Ale jeho dílo se zachovalo a vzpomínáme na něho se vší úctou, kterou si pan profesor Oprchal za svůj plodný život zaslouží.

-zib-

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail