Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Hejtmanka Vaňhová jednala v Rumburku se starosty

Problémy Šluknovska řeší pracovní skupina Rady Ústeckého kraje

hejtmanka

Rumburk • „Policejní pořádková jednotka pro Ústecký kraj bude fungovat oficiálně od 1. května. Její plánované sídlo se místo Teplic přesune do Ústí nad Labem,“ řekl při jednání pracovní skupiny pro sociálně vyloučené lokality v Rumburku zastupující ředitel krajské policie Jiří Šenkýř. Setkání vyvolané Ústeckým krajem mělo za cíl koordinovat postupy dalších subjektů pro zajištění bezpečnosti v regionu a řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit.

V Domě kultury Střelnice Rumburk se ve čtvrtek 19. dubna uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro vyloučené lokality, která byla ustavena Radou Ústeckého kraje. Jednání se zúčastnila hejtmanka Jana Vaňhová, krajský radní Martin Klika a řada dalších přizvaných odborníků i starostů.

Důvody pro svolání této schůzky shrnula Jana Vaňhová několika slovy: „Je nezbytné průběžně si předávat zkušenosti a informovat se o konkrétních krocích pro zajištění bezpečnosti pro všechny občany, které se již realizují nebo připravují jak z podnětu Ústeckého kraje, tak na úrovni Policie ČR, Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, úřadů práce, měst a obcí nebo zmocněnkyně vlády pro lidská práva,“ řekla hejtmanka.

Předseda pracovní skupiny Martin Klika analyzoval současnou situaci na severu Ústeckého kraje, zvláště se pak zabýval jednotlivými městy ve Šluknovském výběžku. Z jeho pohledu se zdá situace celkem klidná, nejlepší je v Rumburku. Kriticky se však vyjádřil k situaci ve Varnsdorfu s tím, že je zneklidněn tím, že v tomto městě vznikají další romská ghetta, a především klany, které se výrazně podílejí na nárůstu trestné činnosti, od krádeží, přes prodej drog až po prostituci a lichvu.

V průběhu jednání vyslechli přítomní odborné analýzy krajského ředitelství Policie ČR z úst plk. Jiřího Šenkýře, pověřeného řízením KŘP a informace o záměru zřídit speciální policejní pořádkovou jednotku pro Ústecký kraj. O té se však hovoří již od léta minulého roku. Během této doby se však projekt několikrát změnil. „Nyní by příslušníci jednotky měli být její stálou součástí, v období klidu budou hlídkovat v okolních městech. Jednotka bude sídlit v Božtěšicích,“ řekl Šenkýř.

V současné době má vznikající jednotka 50 členů a hlídá po nocích ulice měst ve Šluknovském výběžku. Cílový stav je ale mnohem vyšší. „Letos počítáme s posílením na 100 mužů a konečný počet je 170,“ řekl Šenkýř. Útvar se dává nyní dohromady a od 1. května by měl fungovat oficiálně.

Pracovní skupina pro sociálně vylouče-né lokality bude s náměty, návrhy a doporučeními jednotlivých starostů měst a obcí dále pracovat. Připravuje se na toto téma manuál, odborná příručka s postupy a radami, jak řešit situaci ve zmíněných lokalitách. V současné době jich je v našem kraji pětašedesát a žije v nich přes 22000 občanů.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail