Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kontroly dotací na rekonstrukce mostků – vše je v pořádku

Postup města Rumburk v oblasti povodňových škod kontrolovali kontroloři Ministerstva pro místní rozvoj, které Rumburku na odstranění těchto škod poskytlo celkem sedm dotací.

Kontrolou prošly tentokrát dotace na všech šest povodní poškozených mostků. Předmětem kontrol byl postup města při podání žádostí o dotace, postup při výběrových řízeních, posouzení příčinné souvislosti mezi povodní a poškozením mostků a plnění dotačních podmínek. Při těchto kontrolách nebyly shledány žádné chyby v postupu města Rumburk, s výjimkou jednoho překlepu v čísle. Nepotvrdila se tak obvinění, která byla některými členy zastupitelstva města vznesena vůči místostarostovi Darku Švábovi, to že městu hrozí sankce za porušení rozpočtové kázně a ztráta těchto dotací.V nedávné minulosti město Rumburk prošlo kontrolou Ministerstva pro místní rozvoj na akci Rekonstrukce zatrubněné vodoteče v ulici Dolní. Ani zde nebylo shledáno žádné pochybení.

Darek Šváb

Tisk Tisk | E-mail E-mail