Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk recyklací výrazně přispěl k ochraně životního prostředí

Rumburk • Zodpovědné třídění elektroodpadu a starých spotřebičů se rumburským občanům vyplácí. Recyklace jen jednoho sta mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku se ušetří 392 litrů pitné vody, což lze přepočítat na 30 cyklů myčky na nádobí, nebo se ušetří tolik ropy, na kterou by osobní automobil ujel téměř sto kilometrů.

Rumburk má nyní k dispozici studii společnosti ASEKOL, která vyčíslila, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody díky recyklaci rumburští ušetřili životnímu prostředí. „Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu,“ vysvětluje vedoucí Odboru komunálních věcí Jiří Tillner.

Zároveň dodává, že Rumburk letos poprvé získal Certifikát Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

„Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu,“ vysvětluje Jiří Tillner.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

„Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu dvě tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík,“ zdůrazňuje vedoucí OKV.

-r-

 

V roce 2011 rumburští občané vytřídili

  •  117 kusů televizí
  • 48 kusů monitorů o celkové hmotnosti 2580 kg
  • 2219 kg drobných spotřebičů

Tím jsme uspořili 

  • 78,81 MWh elektřiny
  • 4307,24 litrů ropy
  • 334,73 m3 vody
  • 2,64 tun primárních surovina snížili emise skleníkových plynů o 16,59 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 67,07 tun
Tisk Tisk | E-mail E-mail