Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vysoká zadluženost ohrožuje nejen nízkopříjmové

Rumburk • Poradci Občanské poradny při Oblastní charitě Rumburk i Asociace občanských poraden varují před zadlužováním a před pomocí různých společností, které nabízejí snadné vyřešení všech dluhových problémů.

Ne každý člověk se dokáže zadlužit tak, aby dokázal své závazky splácet a rozuměl všem úskalím, která v případě nesplácení mohou nastat. Jsou bohužel i tací, kteří se zadlužují takzvaně rizikově, kteří nejsou schopni porozumět závazkům, neuváženě se zadlužují, nejsou schopni splácet, nebo půjčky používají na zaplacení půjček předešlých. Takové zadlužování pak nevyhnutelně vede k platební neschopnosti, která končí exekucemi majetku, osobním bankrotem, sociálním vyloučením nebo v některých případech motivuje dlužníky k sebevraždě či páchání trestné činnosti. Obecně tedy lze konstatovat, že do neschopnosti splácet a do dluhové pasti se občané dostávají svou vlastní neuvážeností, nedbalostí a lehkomyslným přístupem.

Během roku 2011 díky inflaci vzrostly ceny základních potravin, bydlení, dopravy, energií a služeb celkově. Pro zadlužené domácnosti i jednotlivce to znamenalo jediné – navýšení výdajů z už tak vypjatého domácího rozpočtu. V současné době jsou neschopností splácet své závazky ohroženy už nejen nízkopříjmové domácnosti, ale i domácnosti se středními příjmy.

V dnešní době se však velmi rozšířil počet různých společností a jejich nabídek, které zneužívají tíživé situace zadlužených domácností, a to nejenom nabízením lehce dostupných a zdánlivě výhodných půjček nebo úvěrů, ale i nabídkou zastupování dlužníka a vyřizování jeho splátek. Slibují 100% oddlužení nebo rádoby zázračnou pomoc, která vyřeší neschopnost splácet za dlužníky. Vidina snadného a rychlého řešení tíživé situace bohužel ještě více potlačuje rozumné myšlení zadluženého jedince.

Poradci Občanské poradny při Oblastní charitě Rumburk i Asociace občanských poraden varují před takou pomocí a radí být ve střehu.

„Lidé by se měli mít na pozoru a nepodléhat klamavému zdání, že někdo druhý za ně vyřeší jejich potíže se splácením, aniž by se sami přičinili, nebo se museli vážně zaobírat řešením své tíživé finanční situace. Většinou takovéto řešení ještě celou situaci zhorší a dlužníka dostane do neúnosného postavení vůči věřitelům. Občané by měli před učiněním takového kroku vše řádně uvážit, popřípadě zkonzultovat takovéto kroky s odborníky,“ řekla Pavla Nekudová, vedoucí Občanské poradny Rumburk.

Tato poradna nabízí dlužníkům svou pomoc a rady.

Podrobné informace najdete na stránkách www.charitarumburk.cz, nebo přímo v jejím sídle v Sukově ulici 1055 v Rumburku (v areálu městské policie).

Pavla Nekudová

Tisk Tisk | E-mail E-mail