Při Loretánské noci v Rumburku k sobě měli lidé mnohem blíž

Tištěné noviny 11/2012 | 2. 7. 2012 | Nezařazené

loreta

Rekordní počet návštěvníků si o májovém večeru 18. května našel cestu do rumburské Lorety. Během šesté Loretánské noci, jediné akci svého druhu na Děčínsku, navštívily areál více než čtyři stovky návštěvníků.

Barokní kulturní památka z 18. století kromě stálých expozic o historii Lorety, kapucínského kláštera a loretánského podzemí nabídla bohatý kulturní program. Před nasvícenou loretánskou kaplí Panny Marie zahrál na dobové nástroje pražský komorní soubor Ritornello Michaela Pospíšila. Vystoupení, při němž zazněly česky a latinsky zpívané renesanční a barokní písně, bylo současně devátým benefičním koncertem pro záchranu vzácného barokního klavichordu ze sbírek rumburského muzea. Na jeho restaurování posluchači vybrali více než čtyři a půl tisíce korun. Představil se i dětský pěvecký sbor Zpěváček, soubor Čtyřlístek a folková skupina Náhodou. Četly se regionální pověsti a děti i dospělí tvořili ve výtvarných dílnách. Kromě nabídky regionální literatury a výrobků místních výtvarníků a řemeslníků se v křížové chodbě Lorety vyprávělo a promítalo o Jizerských horách. Na opožděnou vernisáž výstavy fotografií Zaostřeno na Jizerky zavítal František Pelc, předseda správní rady Nadace a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, a Jiří Hušek, vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Rozmanité laskominy nabízela Cukrárna U Madonky.

Atmosféra Loretánské noci byla magická a splňovala představy hlavní organizátorky této akce Kláry Mágrové: „Poprvé po šesti letech, co Loretánskou noc pořádáme, jsem měla pocit, že akce naplnila původní záměr – lidé se potkávali, klábosili, jedli, pili, dívali se, poslouchali, našli čas se zastavit. Teplá noc a sladkosti od Ester Sadivové se všemi návštěvníky udělaly divy,“ přiznává spokojeně Klára Mágrová. Netradiční večerní zpřístupnění barokní památky pořádala Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a město Rumburk v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí 2012.

 -r-

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/07/02/pri-loretanske-noci-v-rumburku-k-sobe-meli-lide-mnohem-bliz/