Žáci Základní školy U Nemocnice uspěli ve zdravotnické soutěži

Tištěné noviny 11/2012 | 2. 7. 2012 | Nezařazené

Jako jedna z mála základních škol ze Šluknovského výběžku se ZŠ U Nemocnice každoročně účastní okresní zdravotnické soutěže pořádané Červeným křížem Děčín. Letos se soutěž konala 5. května ve Sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou a opět se z naší školy vydala bojovat tři družstva proti dalším sedmi z okresu Děčín. Zasloužený úspěch se dostavil.1. místo – čtvrťáčci: K. Michelová, E. Nykodýmová, L. Čížková, V. Jäckelová, A. Jeřábek; 2. místo – páťáci: A. Pejčochová, A. Morkusová, N. Kanderová; 8. místo – třeťáčci: E. Janoušová, A. Šlengrová, P. Krištofová, Š. Skálová, N. E. Amgalan.

Zdravotníčci na jednotlivých stanovištích statečně dokazovali své dovednosti získané ve zdravotnickém kroužku, kde se učí poskytovat první pomoc při různých zraněních, obvazovat a transportovat raněné. Vítězné družstvo postupuje do krajského kola v Jablonci nad Nisou. Hodně štěstí při reprezentaci naší školy v kraji.

Mirka Macková
učitelka ZŠ U Nemocnice

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/07/02/zaci-zakladni-skoly-u-nemocnice-uspeli-ve-zdravotnicke-soutezi/