Kostely se otevřely veřejnosti

Tištěné noviny 12/2012 | 3. 7. 2012 | Nezařazené

noc-kostelu

V areálu rumburské Lorety začala letošní Noc kostelů 2012 vernisáží výstavy dětských výtvarných prací Rok na Pastelce. V klášterním kostele sv. Vavřince pokračovala povídáním o historii kostela, ukázkami liturgických oděvů a bohoslužebného náčiní. Povznášející zážitek nabídla hra na varhany v podání Jiřího Chluma. Představeny byly brožury Sakrální památky v Rumburku a Loretánské podzemí v Rumburku, vydané Městem Rumburk. Promítaly se fotografie z předchozích akcí v rumburské Loretě. Děti tvořily ve výtvarné dílně. V průběhu Noci kostelů 2012 se do rumburské Lorety a kostela sv. Vavřince vypravilo více než sto návštěvníků. Pochvalovali si komorní atmosféru.

Klára Mágrová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/07/03/kostely-se-otevrely-verejnosti/