Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poplatek za svoz

Vznáším prostřednictvím Rumburských novin dotaz na vedení města a žádám o vysvětlení, proč musí občané Rumburku platit nejvyšší poplatky za svoz odpadu z celé ČR (1-2 osoby v domě platí za rok 3130 Kč). Dle zjištění vím, že ve většině obcí a měst nepřesahují tyto poplatky 500 Kč na osobu a rok, a někde neplatí za odpad vůbec (Teplice a další). Toto vysvětlení bude určitě zajímat i další občany Rumburku.

občanka Rumburku M. B.

 

Vyjádření odboru komunálních věcí k dopisu „Poplatek za svoz komunálního odpadu“ občance Rumburku M. B.

Město Rumburk nemá na základě vyhlášky města zaveden poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. To je tzv. poplatek na hlavu, který platí všichni obyvatelé města. Výše tohoto poplatku je dána zákonem o místních poplatcích. V současné době je to maximálně 500 Kč. Od příštího roku bude poplatek navýšen na částku 1000 Kč. Vzhledem k tomu, že výše maximální částky poplatku je dána zákonem, musí obce, které vyhláškou zavedly tento poplatek, dodržovat jeho výši a danou částku nepřekračovat.

Ve městě Rumburk je zaveden tzv. známkový systém, kdy cena známky je dána objemem nádoby a četností svozů. Cena známky je dána platným ceníkem, který schvaluje rada města. V současné době je to ceník č. 2/2011. V ceně známky jsou zahrnuty náklady spojené s likvidací komunálního odpadu a cena není vázána, tak jako poplatek, na zákon, který určuje její maximální výši.

V loňském roce vydalo město na likvidaci odpadů částku cca 9 milionů korun. Příjem za prodej známek, za uložení velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře a za tříděný odpad byl cca 7,3 milionu korun. Z rozpočtu města se tedy doplácelo na likvidaci odpadů cca 1,7 milionu korun.

Tisk Tisk | E-mail E-mail