Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk ztratil s dlužníky trpělivost

Rumburk • Stále horší platební morálka věřitelů, jejichž dluhy se u města Rumburk vyšplhaly až na jedenáct milionů korun, přiměly vedení rumburské radnice k razantnímu kroku. Na vymáhání dluhů si najalo exekutora. Dlužníci, kteří řádně svůj dluh městu nesplácejí, se nyní mohou obávat daleko větších a přísnějších postihů.

Téměř tisíc případů neplatičů a jedenáct milionů dluhů, to je účet, který již delší dobu trápí vedení města Rumburku. Při vší snaze se však nedaří dlužnou částku z neseriozních dlužníků vymoci.

„Platební morálka dlužníků se v posledních letech dramaticky zhoršila. Evidujeme dokonce několik dlužných částek na jednu osobu a bohužel, téměř žádnou snahu dluhy uhradit. Nejvíce dlužníků máme na úseku dopravních přestupků, kde dlužná částka činí necelých sedm milionů korun,“ vysvětluje tajemnice úřadu Dagmar Žáková. Až dosud dlužné částky vymáhal úředník města určený jen pro tuto činnost, ale česká legislativa mu moc pravomocí k vymáhání dluhů do ruky nedává. „Ročně se nám podařilo vymoci okolo šesti sedmi set tisíc korun, což je podle odborníků krásný výsledek, ale vedení města to rozhodně nemohlo uspokojit,“ vysvětluje tajemnice a připomíná i rozhodnutí rumburských zastupitelů, kteří se problematikou dlužníků zabývali na svém zasedání. „Zastupitelé by rádi viděli, kdyby se nám ročně podařilo vrátit do rozpočtu okolo čtyř a půl milionu korun z celé dlužné částky,“ uvedla Dagmar Žáková.

Nový exekutor je však podle tajemnice úřadu k této částce poněkud skeptický. Podle něho je důležité přihlédnout nejen k legislativním možnostem úřadu a exekutorů, ale i k ekonomickým možnostem dlužníků. „Z některých lidí se nikdy nepodaří dlužnou částku vymoci žádnými možnými prostředky,“ uvedla Dagmar Žáková. „Žijeme v regionu zatíženém vysokou nezaměstnaností a chudobou, ale také nízkým právním povědomím lidí. Nemají ani z čeho dluhy zaplatit, nemají ani zájem je platit. Přesto věřím, že pomoc exekutora bude brzy znát i v rozpočtu města.“

Soudní exekutor začal pro město Rumburk pracovat již v polovině května, a to na základě úspěšného poptávkového řízení. Výběrová komise oslovila sedmnáct expertů na vymáhání pohledávek, ale do konkurzu se jich přihlásilo pouze šest. Svou nabídkou služeb nejvíce zaujal soudní exekutor Zdeněk Pánek.

„S činností exekutora nebude mít město žádné náklady. Nebudeme mu hradit žádné náklady na exekuce, zálohy a ani jiná plnění. On bude své náklady na řízení vymáhat po dlužnících, a o to více naroste pak jejich dluh. Proto by bylo lepší, kdyby co nejrychleji zaplatili své dluhy přímo nám, dřív, než u nich zazvoní soudní exekutor,“ uzavírá Dagmar Žáková.

gdo

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail