Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stipendia podpoří vzdělávání padesáti žáků z chudších rodin Šluknovska

Krásná Lípa • Padesát dětí ze Šluknovska, jejichž rodiče mají nízké vzdělání a které mají dobré studijní výsledky a pravidelně dochází do školy, získá finanční podporu na náklady spojené se studiem. Stane se tak díky podpoře společnosti Patria Finance a. s. a spolupráci organizace Kostka Krásná Lípa a společnosti Člověk v tísni, které tyto prostředky poskytují v projektu takzvaných prospěchových retrostipendií.

„Toto stipendium je určené pro studenty prvních ročníků středních škol a žáky devátých tříd. Podmínkou přidělení je, aby alespoň jeden rodič měl pouze základní vzdělání a žáci neměli více než 25procentní absenci ve škole. Studenti, kteří tuto podmínku splní, získají od druhého ročníku příspěvek ve výši 1000 korun měsíčně, nejdéle po dobu dvou let,“ vysvětluje Petra Vrajová z organizace Kostka Krásná Lípa.

V době, kdy je tato podpora rodinám přidělována, jsou stále sledovány docházka i prospěch žáka. Ten má určené čtyři klíčové předměty důležité pro studovaný obor, ze kterých nesmí mít horší známku než trojku, nesmí propadnout z žádného předmětu ani být neklasifikován. Žáci se stipendiem také musí mít absenci maximálně ve výši 20 procent a nesmí mít neomluvenou hodinu. Rodiny také každý měsíc prokazují, jak naložily s finanční podporou. Ta může být využita jen na náklady spojené se studiem, jako je například cestovné do školy nebo nákup školních pomůcek. Stipendium může být použito i na provoz domácnosti, ne však na nákup potravin.

„Podali jsme celkem 54 žádostí o stipendium pro studenty z různých míst Šluknovského výběžku. Z toho jich bylo schváleno padesát. Rodiny a děti ze Šluknovska tak, pokud dodrží domluvené podmínky, získají na podporu vzdělávání svých dětí částku až ve výši 1,2 milionu korun,“ dodává Vrajová.

„Jde o investici, která se v budoucnu rozhodně vrátí. Tato podpora rodinám umožní hradit náklady spojené se studiem, děti budou mít větší motivaci udržet si dobrý prospěch a získat vzdělání, které jim nabídne lepší možnosti uplatnění na trhu práce,“ říká o významu stipendií Martin Šimáček, ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování, která se na podávání žádostí o stipendia také podílela.

zdroj: Agentura pro sociální začleňování

Tisk Tisk | E-mail E-mail