Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Velvyslanci USA a Norského království navštívili během poznávací cesty Šluknovský výběžek

velvyslanci

Šluknovský výběžek • Romská ubytovna ve Varnsdorfu, komunitní centrum Krásná Lípa a výuka romských dětí na základních školách, to byly tři cíle poznávací cesty velvyslance USA Normana Eisena a jeho kolegy z Norského království Jense Eikaase. Průvodkyní po Šluknovsku jim byla zmocněnkyně pro lidská práva v ČR Monika Šimůnková.

Zatímco městská ubytovna ve Varnsdorfu na třídě T. G. Masaryka, v níž žijí chudí lidé, převážně Romové, a která se v loňském roce stala terčem několika protestních akcí při sociálních nepokojích na Šluknovsku, zahraniční návštěvu nenadchla, o speciální základní škole na téže ulici, v níž se vzdělávají převážně romské děti, mluvili oba velvyslanci v superlativech. Ještě více je však potěšil systém vzdělávání na základní škole v Krásné Lípě, která se svými programy snaží začlenit do běžného dětského kolektivu i děti s poruchami učení a lehkou mozkovou dysfunkcí, které by jinak museli navštěvovat speciální základní školy. „Systém inkluzívního vzdělávání, který je zaveden na naší škole, uvidíte již jen na dalších třech školách v celém Ústeckém kraji,“ podotkla ředitelka školy Ivana Preyová. Postěžovala si ale, že tento neutěšený stav je způsoben nesystémovým přístupem státu k tomuto typu vzdělávání. „Abychom vůbec mohli tento program realizovat, musíme se stále shánět po penězích a financovat ho z různých dotací. Kdyby stát zajistil, aby v každé škole mohl pracovat speciální pedagog a dva tři jeho asistenti, byla by situace ve školství o hodně lepší.“

Vládní zmocněnkyně Monika Šimůnková přiznala, že cílem Agentury pro sociální začleňování je rozšířit systém inkluzívního vzdělávání během čtyř let do celého školství. „Na speciálních základních školách by zůstaly jen děti s těžkým mentálním či tělesným postižením, ostatní děti bychom pak dokázali prostřednictvím inkluzívního vzdělávání začlenit nejen do dětské, ale hlavě do většinové společnosti,“ vysvětlila Šimůnková.

„Pokud se dětem s lehkou mozkovou dysfunkcí, či poruchami učení přizpůsobí učební plán, brzy dosahují stejně dobrých výsledků jako jejich vrstevníci. Není proto nutné, aby vždy navštěvovaly speciální školu,“ zdůraznila ředitelka krásnolipské školy Ivana Preyová.

Norman Eisen byl s cestou po Šluknovském výběžku spokojený: „Přijeli jsme se přesvědčit, jaká je situace Romů na Šluknovsku a viděli jsme různé podmínky, ve kterých žijí a ve kterých se vzdělávají. A vidíme velkou snahu z mnoha stran ke zlepšení jejich situace. Pro mě to znamená, že musím ještě víc zvýšit své úsilí a těmto snahám, které povedou ke snižování nerovností mezi lidmi v České republice, pomoci. Je třeba podpořit financování těchto aktivit,“ dodal velvyslanec.

Jeho slova doplnil i norský atašé Jens Eikaas: „Události loňského léta na Šluknovsku ukázaly, že ani tak klidná a mírumilovná země, jako je Česká republika, není proti sociálním nepokojům imunní. Tato situace je způsobena narůstající chudobou a i tím, že ještě stále žije v této zemi dost Romů, kteří byli vytlačeni na okraj společnosti. Čeká nás ještě dlouhá cesta, než se podaří srovnat rozdíly mezi lidmi v oblasti vzdělání, bydlení a pracovních příležitostí,“ zdůraznil Eikaas. Dodal také, že pro řešení této problematiky je z norských fondů na příštích pět let vyčleněno 132 milionů eur. „Tyto peníze jsou určeny na projekty v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, sociálního začleňování a odstraňování nerovností.“Oba diplomaté vyzdvihli také práci Agentury pro sociální začleňování, a především Moniky Šimůnkové v oblasti lidských práv. „Pokud nejsou dodržována a respektována lidská práva byť jen jednotlivců, je tím poškozována celá společnost. Monika Šimůnková udělala velký kus práce pro zlepšení situace v české společnosti a za to jí patří mé velké uznání,“ složil poklonu americký velvyslanec Norman Eisen vládní zmocněnkyni pro lidská práva.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail